Tone of voice todeksi

Onko organisaatiossasi määritelty yhteinen, arvoihin perustuva puhetapa – sävyn, jonka tahdotte huokuvan kaikesta viestinnästä?

Tone of voice jää kuolleeksi kirjaimeksi, elleivät kirjoittajat osaa soveltaa sitä luontevasti arkityössään.

Tekstipajassa löytyvät käytännön keinot, joilla teksteihin saavat viritettyä oikean soinnin.

Kirjoittajat oppivat säätämään sävyä riveillä ja rivien väleissä – on kyse sitten netti- tai someteksteistä, sähköposteista tai vaikkapa ohjeista.

Ytimenä osallistujien omat tekstit

Tekstipajassa keskitymme aina osallistujien omiin kirjoitustehtäviin. Voimme tarkastella ja parantaa aiemmin kirjoitettuja tekstejä tai suunnitella ja luonnostella uusia.

Kirjoittajat saavat palautetta sekä kouluttajalta että toisiltaan. Yhdessä kehitellen tekstit paranevat ja kirjoitustyö vauhdittuu.

Tekstipajassa kirjoittajat kokevat käytännössä yhteistyön voiman.

Jo parin tunnin pajassa jokainen osallistuja ehtii suunnitella tai hioa vähintään yhden tekstinsä. Varsinaista kirjoittamistakin ohjelmaan voi sisältyä, kunhan varaamme riittävästi aikaa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!