Kirjoitusvalmennus, joka todella tehoaa

Kirjoitusvalmennus eri tarkoituksiin

5 tapaa varmistaa, että kirjoitusvalmennus vaikuttaa

Oletko miettinyt, miten todennäköisesti suunnittelemasi kirjoitusvalmennus tuottaa kestävää tulosta? Tai miksi aiemmat valmennukset eivät ole vaikuttaneet kuin ehkä hetken?

Seuraavien kysymysten avulla voit varmistaa, että seuraavalla kirjoitusvalmennuksella on realistiset edellytykset muokata tekstejä ja kirjoittajien työtapoja suotuisaan suuntaan:

 1. Onko valmennukselle asetettu selkeä ja konkreettinen, mieluiten mitattava tavoite?
 2. Voivatko osallistujat käyttää valmennukseen riittävästi aikaa? Esimerkiksi 2 x 2 tuntia ryhmässä ja lisäksi tunti, pari yksilötyöskentelyä on tehokas ratkaisu.
 3. Toteutetaanko valmennus riittävän pienissä ryhmissä? Ihanteellinen on enintään kymmenen kirjoittajan ryhmä.
 4. Keskittyykö valmennus yhteen tekstilajiin tai harvoihin ja harkittuihin kirjoitustyön piirteisiin?
 5. Onko valmennuksen ytimenä lukija-ajattelu?

Kirjoitusvalmennus kannattaa yleensä järjestää Teamsissa. Kirjoittajat pitävät sitä nykyisin parhaana tai vähintään perinteisen luokkaopetuksen veroisena toteutustapana.

Varsinaisen valmennusten vaihtoehtona voi joskus harkita tietoiskua tai lyhyttä luentoa.

Blogistani löydät lisää mietteitä siitä, miten kirjoittajana voi kehittyä.

Tehokas teksti ei ole aina samanlainen

Tehokas teksti on tarkoituksensa mukainen. Paraskaan teksti ei sovi mille tahansa kohderyhmälle, ei liioin joka kanavaan eikä kaikkiin tilanteisiin.

Kirjoitusvalmennuksessa pitää keskittyä niihin kanaviin ja tekstilajeihin, jotka ovat keskeisiä osallistujien kirjoitustyössä.

Kun alat suunnitella valmennusta, valitse aluksi se kirjoittamisen laji, jota on tarkoitus kehittää. Tavallisia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Asiakaspalvelu kirjoittaen
  – selkeyttä ja avuliasta asennetta chattiin, sähköpostiin tai sosiaaliseen mediaan
 • Bloggaus
  – tuoreita näkökulmia tuttuihinkin teemoihin
 • Hallinnolliset ja virkatekstit
  – täsmällisyys ja helppolukuisuus tasapainoon.
 • Intranet
  – uutisia, ohjeita ja kuvauksia omalle väelle
 • Myyvä kirjoittaminen
  – tulosta tekstin voimalla
 • Nettikirjoittaminen
  – sisältöä organisaation verkkopalveluihin
 • Ohjetekstit
  – sääntöjä, suosituksia, neuvoja ja vinkkejä avuliaalla otteella
 • Sähköposti
  – tehokas teksti, hyvä vuorovaikutus
 • Uutiskirjoittaminen
  – suoraan asian ytimeen
 • Verkkokurssit ja oppimateriaalit
  – kirjoita oppimisen iloa.

Pyydä tarjous tai lisätietoja lomakkeella.

Voit kertoa valmennustarpeesta myös sähköpostitse:

 • kirjoituskoulu@alasilta.fi