Yhteinen käsitys kirjoitustehtävästä

Yhteistyö on työelämän kirjoittamisessa monipuolistunut. Aiemmin kommentteja ja editointia oli tarjolla vasta loppumetreillä, jos silloinkaan.

Nykyisin ryhmä voi tukea kirjoittajaa jo tekstin suunnitteluvaiheessa. Yhä useammin samaa tekstiä myös kirjoittavat konkreettisesti useat henkilöt.

Tavoitteellinen ja avoin yhteistyö tehostaa tekstiprojektia:

  1. Kirjatkaa tekstille tehtävä: kenelle, mitä, miksi. Keskustelkaa myös tekstin laajuudesta, näkökulmasta ja sävystä.
  2. Pohtikaa yhdessä, millä kokoonpanolla ja työnjaolla teksti kannattaa tuottaa.
  3. Jakakaa vastuut. Yksi voi kirjoittaa tekstiluonnoksen, toinen kommentoida asiasisältöä, kolmas viimeistellä tekstin kieliasun.
  4. Sopikaa myös, kuka sanoo kiistatilanteessa viimeisen sanan.
  5. Jutelkaa tekstistä kasvokkain tai Teamsissa. Sähköpostissa kirjoitustehtävän tarkoitus jää helposti hämäräksi.