Vakiintunut tiimi vai satunnainen sakki?

Yhteiskirjoittamisessa on kysymys muustakin kuin kommentoinnista.

Paljon tosin auttaa, jos tekstiprojekteihin osallistuvilla on valmiudet pyytää, antaa ja vastaanottaa relevantteja ja rakentavia kommentteja. Edellisissä postauksissa on siihen vinkkejä.

Toinen tärkeä näkökulma on, millaisilla kokoonpanoilla tekstejä tuotetaan:

  • Kuka kirjoitustehtävät antaa tai ottaa?
  • Millä perusteella ryhmät muodostetaan?
  • Ovatko tekstitiimit kohtalaisen pysyviä vai syntyykö erilaisia kokoonpanoja vähän miten sattuu?

Kysymyksiin ei ole ainoita oikeita vastauksia. Olennaista on, miten ryhmä sopii tehtäväänsä.

Jos  tarkoituksena on löytää teksteihin uutta otetta, vanha, vakiintunut tiimi tuskin on paras ratkaisu. Vaikeuksia voi tietää sekin, jos tekstiä pääsee hämmentämään melkein kuka tahansa.