Vaikuttavuutta pala palalta

Paljonkohan verkkopalveluja jäisi jäljelle, jos niiltä alettaisiin vaatia vaikuttavuutta?

Vilkkaan koulutussyksyn aikana olen päässyt tekemään poikkeuksellisen monenlaisissa ryhmissä pientä kenttätutkimusta. Jatkuvasti järkytyn siitä, miten vierasta verkkokirjoittajille, jopa nettiammattilaisille, on arvioida viestinnän vaikuttavuutta.

On hienoa, että verkkopalvelujen laadusta syntyy nykyisin paljon analyyttisempaa keskustelua kuin vaikkapa viisi vuotta sitten.  Käsitteet ovat vieläkin välillä sekaisin, mutta pienten tarkennusten jälkeen pystymme yleensä puhumaan erikseen esimerkiksi hakukonelöydettävyydestä, sivuston käytettävyydestä ja tekstien luettavuudesta.

Mitä lähemmäs vaikuttavuutta keskustelu kääntyy, sitä vaitonaisemmaksi väki käy.

Ei kysymys ole pelkuruudesta saati tyhmyydestä vaan siitä, ettei ole tarjolla sopiva työvälineitä.

Lomake jäsentää laatua

Kerroin aiemmin tällä palstalla, että olemme Scriptiossa kehitelleet eteenpäin verkkosivuston laatumallia. Erityisesti on pohdituttanut, miten merkitykselliseksi käyttäjä kokee sivuston tarjoaman tiedon ja palvelun.

Laatumalliimme on jo vuosia liittynyt lomake. Verkkotoimittajien 5. mestariluokka sai ensimmäisenä ryhmänä tilaisuuden testata uutta, laajennettuun laatumalliin perustuvaa lomaketta.

Yllätyin iloisesti nollaversion saamasta vastaanotosta. Mestariluokkalaiset keksivät heti sille monenlaista käyttöä. Uskon, että ryhmä antaa seuraavilla kokoontumiskerroilla runsaasti kehittämisideoita.

Lomakkeen rakenne on yksinkertainen. Laatualueita on seitsemän:

 • merkityksellisyys
 • hakukonelöydettävyys
 • sivuston hahmotettavuus
 • käytettävyys
 • sivun silmäiltävyys
 • luettavuus
 • vaikuttavuus.

Tavoitteena on, että pystymme viipaloimaan jokaisen alueen kymmeneen relevanttiin tekijään, joita sitten voi arvioida esimerkiksi neliportaisella asteikolla.

Vaikuttavuus kahdelta kannalta

Vaikuttavuus on paljon mutkikkaampi juttu kuin vaikkapa silmäiltävyys. Olennaista on, että verkkoviestijät oppivat tarkastelemaan sitä monitahoisesti.

Voisi puhua kahdella tavalla kaksitahoisesta laatualueesta.

 1. Verkkopalvelun vaikuttavuus on tärkeää paitsi organisaatiolle itselleen, myös käyttäjille.
  • Organisaation on saatava sanomansa perille.
  • Käyttäjän on koettava, että hän on saanut tarvitsemansa tiedon tai palvelun.
 2. Verkkopalvelun vaikuttavuus on tulosta muista yleisistä laatutekijöistä ja toisaalta muutamista erityisesti vaikuttavuuteen liittyvistä:
  • Jos verkkopalvelu on löytyy hakukoneilla ja on merkityksellinen, hahmotettava, käytettävä, silmäiltävä ja luettava, sillä on hyvät edellytykset olla myös vaikuttava.
  • Vaikuttavuuteen ei aina riitä, että muu laatu on kunnossa. Lisäksi tarvitaan esimerkiksi argumentointia, havainnollisuutta, avoimmuutta ja elämyksellisyyttä.

Vaikuttavuuden ydin on tietenkin tavoite. Sen määrittelyyn laatumalli ja -lomake eivät tuo apua.

Ilman tavoitetta on vaikea kuvitella syntyvän vahvasti vaikuttavaa verkkopalvelua tai muutakaan viestintää.