Koulutusaiheet

Opi kirjoittamaan tehokas teksti eri tarkoituksiin

Vahvakin kirjoitusvalmius vaatii huoltoa ja päivitystä. Syntyykö sinulta ajanmukainen ja tehokas teksti

 • eri kohderyhmille
 • moniin kanaviin
 • vaihteleviin tarkoituksiin?

Mihin kirjoitustehtäviin etsit uusia ajatuksia?

Tehokas teksti ei ole aina samanlainen. Siksi kirjoituskoulutuksessa kannattaa keskittyä täsmälleen niihin asioihin, jotka ovat olennaisia osallistujien kirjoitustehtävissä.

Kirjoituskoulun tarjonta kattaa työelämän kirjoittamisen ja verkkoviestinnän kaikki keskeiset alueet. Valitse ne näkökulmat, joista suunnittelet valmennusta tai koulutusta:

Asiakaspalvelu kirjoittaenSelkeyttä ja oikeaa sävyä digikanaviin

Asiakaspalvelu tekee työtään yhä enemmän tekstin voimalla. Vuorovaikutuksen kanavina ovat

 • sähköposti
 • chat
 • sosiaalinen media.

Kirjoitusvalmius koostuu tiedoista, taidoista ja oikeasta palveluasenteesta. Kaikkia niitä voi kehittää jo lyhyellä koulutuksella tai valmennuksella.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiakaskokemus lukien ja kirjoittaen
 • Asiakkaan aaltopituudelle
 • Chat asiakaspalvelun kanavana
 • Haastavalle asiakkaalle vastaaminen
 • Hyvää tekstiä joutuisasti
 • Myyvyyttä asiakaspalvelun viesteihin
 • Some asiakaspalvelun kanavana
 • Sävy asiakaspalvelun viesteissä

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Asiakirjoittamisen abcPäivitä kirjoitusopit, muistuta talon tyylistä

Työelämässä lähes kaikkien on osattava tuottaa selkeää tekstiä joutuisasti.

Tehokkaan tekstin ja kirjoitustyön perusteita pitää kerrata säännöllisesti. Monet asiat ovat myös muuttunut sitten kouluvuosien. Koko lukemistapa on mullistunut parin viime vuosikymmenen aikana.

Jokaisella yrityksellä tai yhteisöllä on lisäksi omia kirjoitusohjeita, kirjoitettuja tai kirjoittamattomia.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiatyylin aakkoset
 • Kieliasu kuntoon
 • Kirjoita kiteyttäen
 • Kirjoitusprosessi tehokkaaksi
 • Otsikoi osuvasti
 • Selkeys ennen kaikkea
 • Vapaaksi aloittamisen tuskasta
 • Vuorovaikutus kirjoittaen

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

AsiantuntijatekstiKiinnostavaa ja selkeää tekstiä omalta alaltasi

Asiantuntijoiden on pystyttävä viestimään oman alansa asioista monenlaisille kohderyhmille.

Tehokas asiantuntijateksti perustuu aina lukija-ajatteluun. Joskus lukijat ovat saman alan ihmisiä, toisinaan taas alan ulkopuolisia.

Lukija-ajattelu toteutuu, kun teksti tuntuu kohderyhmästä ajan ja vaivan arvoiselta. Siinä on myös vaikuttavuuden salaisuus.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Helppolukuista tekstiä vaativistakin aiheista
 • Kiireisille lukijoille nopeasti silmäiltävää sisältöä
 • Kuva tekstin tueksi
 • Lukija-ajattelu varmistaa vaikutuksen
 • Power Point-esitykset tehokkaiksi
 • Rakenne tekstilajin mukaan
 • Tekstiä tiimityönä
 • Yksi aihe, monta kanavaa

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

BloggausTuoretta näkökulmaa tuttuihin aiheisiin

Blogitekstit ovat kirjoittajille ikävän usein pakkopullaa. Se tuskin jää lukijoiltakaan huomaamatta.

Innostava koulutus

 • ohjaa etsimään talon yhteistä blogilinjaa ja jokaisen bloggaajan omaa äänilajia
 • rohkaisee tarkastelemaan tuttuja teemoja uusista näkökulmista
 • auttaa tarttumaan mahdollisuuksiin, joita persoonalliset postaukset avaavat yrityksen tai yhteisön viestintään.

Kirjoituskoulun blogikoulutuksessa ei ole kyse esimerkiksi mainosten kalastelusta tai elämäntapayrittäjyydestä. Tarkastelemme blogia osana organisaatioiden johdettua viestintää.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Bloggaa vaikuttavasti
 • Blogi viestinnän kirjossa
 • Kirjoittajan ääni kuuluviin
 • Mielipide kirjoitukseksi
 • Näkökulma antaa tekstille luonteen
 • Suunnittele blogi, joka vaikuttaa
 • Virkistä väsähtänyt blogi
 • Vivahteilla on väliä

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

IntranetVuorovaikutusta ja hyödyllistä sisältöä

Jos henkilöstö on organisaation tärkein voimavara, intranetin pitää olla tärkein verkkopalvelu.

Intrakoulutus tehostaa työyhteisöviestintää ja organisaation koko toimintaa.

Kyse ei ole enää vain uutisten tai ohjeiden kirjoittamisesta. Sosiaalisessa intrassa tarvitaan tahtoa ja taitoa vuorovaikutukseen ja virtuaaliseen yhteistyöhön.

Lukija-ajattelu on tärkeää vaikkakaan ei aina helppoa juurruttaa myös intraviestintään.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Avoimuutta ja aloitteellisuutta intran sisällöntuotantoon
 • Intralla tuottavuutta ja yhä parempaa henkilöstökokemusta
 • Ohjeita avuliaalla otteella
 • Selkeää tekstiä joutuisasti
 • Sosiaalinen intra käytännössä
 • Uutinen – suoraan asian ytimeen
 • Verkkotekstin aakkoset
 • Vuorovaikutus kirjoittaen

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Myyvä kirjoittaminenVaikuttava teksti vaatii aikaa ja vaivaa

Kirjoitustyön tarkoitus ei ole teksti vaan vaikutus.

Jokainen kirjoittaja myy tekstillään jotakin – ellei tuotetta tai palvelua, niin sitten esimerkiksi aatetta, ajatusta tai toimintatapaa.

Myyvä kirjoittaminen ei ole salatiedettä vaan yhä useammille arkista työtä. Koulutus on tarpeen muillekin kuin mainos- ja markkinointitekstien tekijöille.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Argumentoinnin aakkoset
 • Kirjoita vaikuttavasti
 • Lukija-ajattelusta voimaa markkinointiin
 • Myyvä teksti monikanavaisessa viestinnässä
 • Sana- ja lauseoppia myyvälle kirjoittajalle
 • Tuloksellinen tarjous
 • Tuote- ja palvelukuvaukset kuntoon
 • Uutis- ja myyntikirjeet tehokkaiksi

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

VerkkokirjoittaminenVastaa muuttuvan lukemistavan vaatimuksiin

Hyvä nettiteksti ei ole samanlaista kuin 20 vuotta sitten. Varmista, että opit ovat omassa organisaatiossasi ajan tasalla.

Verkkolukemisen tapa muuttuu jatkuvasti. Siksi myös kirjoittajien pitää omaksua uusia otteita nettisivuilla julkaistaviin teksteihin.

Perinteinen luettavuus ei riitä. Tekstin on oltava ennen kaikkea silmäiltävää ja palveltava myös

 • hakukonelöydettävyyttä
 • käytettävyyttä
 • saavutettavuutta
 • mobiilikäyttöä.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asetu lukijan asemaan
 • Käytettävyys myös kirjoittajan vastuulla
 • Nettiteksti nyt – verkkokirjoittaminen ajan tasalle
 • Optimointioppia kirjoittajille
 • Otsikoi osuvasti
 • Pienet näytöt, liikkuvat lukijat
 • Silmäiltävää tekstiä kiireisille lukijoille
 • Saavutettavuus tekstin näkökulmasta

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

OhjetekstitSäännöt ja neuvot perille avuliaalla otteella

Nykyaikainen organisaatio ei pyöri ilman kirjoitettuja ohjeita.

Kunnon ohje parantaa sekä asiakas- että henkilöstökokemusta ja lopulta toiminnan tulosta.

Ohjetyyppisiä tekstejä kirjoittaa työelämässä ehkä suurempi joukko kuin mitään muuta tekstilajia. Toisinaan riittää, että kirjoittajat saavat valmiuksia tuottaa yksittäisiä ohjetekstejä eri kanaviin. Joskus kannattaa arvioida ja kehittää ohjeistoa kokonaisuutena.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Avuliaalla otteella vaikuttava ohje
 • Havainnollisuus – ohjeen perusvaatimus
 • Hyvä neuvo vai ehdoton sääntö?
 • Ohjetekstin laatuvaatimukset
 • Opasta lukija löytämään oikea ohje
 • Reilua retoriikkaa
 • Tekstin tueksi muita ilmaisumuotoja
 • Testaa ohjetekstin teho

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

SisältömarkkinointiEi mitä tahansa sisältöä tai markkinointia

Sisältömarkkinointi tarkoittaa pitkäjänteistä viestintää, josta kohderyhmä kiinnostuu, ja jota se arvostaa. Kyse ei siis ole mistä tahansa sisällöntuotannosta tai markkinointiviestinnästä.

Sisältömarkkinointi kuuluu jo monen kirjoittajan arkityöhön. Vielä useampien siihen toivottaisiin mukaan.

Tehokas koulutus auttaa kirjoittajia

 • tunnistamaan omalta alaltaan eri kohderyhmiä kiinnostavat aiheet, jotka ovat tärkeitä myös omalle organisaatiolle
 • tuottamaan noista aiheista laadukasta sisältöä esimerkiksi someen, blogiin tai uutiskirjeeseen.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Anna lukijalle lahja – sisältömarkkinoinnin abc
 • Asiallista tekstiä rennolla otteella
 • Blogi sisältömarkkinoinnissa
 • Järkevästi sosiaaliseen mediaan
 • Tone of voice todeksi
 • Uutiskirje, jota odotetaan
 • Vuorovaikutus kirjoittaen
 • Yksi aihe, monta kanavaa

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

SähköpostiTehoa ja tyyliä arjen vuorovaikutukseen

Sähköpostia käyttävät kaikki, useimmat paljon. Tilastokeskuksen mukaan se on Suomessa edelleen yleisin tapa käyttää internetiniä

Henkilöstön lähettämät meilit luovat joka päivä kuvaa yrityksestä tai yhteisöstä. Ne vaikuttavat myös sisäiseen ilmapiiriin.

Koulutus varmistaa, ettei suuri määrä ei syö sähköpostiviestinnän laatua.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Hyvät tavat sähköpostissa
 • Kiire – huono selitys
 • Lyhyesti, silti selkeästi ja ystävällisesti
 • Meilille on vaihtoehtoja
 • Mihin viesteihin pitää vastata?
 • Sähköposti ja johtaminen
 • Vuorovaikutus kirjoittaen
 • Yhteiset säännöt sähköpostiin

Noista ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Suoraan asian ytimeen

Kaikkien kirjoittajien työelämässä on hallittava uutiskirjoittamisen perusteet.

Uutistyyppiset tekstit ovat ohjeiden rinnalla tavallisinta sisältöä yritysten ja yhteisöjen viestinnässä. Uutisia tuotetaan moniin eri kanaviin, esimerkiksi

 • intraan
 • julkiseen verkkopalveluun
 • sähköpostiin
 • sosiaaliseen mediaan.

Perusvaatimuksiin kuuluu, että kirjoittaja tunnistaa ajankohtaisesta asiasta sen, mikä on kohderyhmälle olennaista, ja osaa ilmaista sen lyhyesti ja selkeästi.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiatyyliä ja yleiskieltä uutistekstiin
 • Kuva voi kerto enemmän kuin teksti
 • Mediatiedote, josta toimittaja kiinnostuu
 • Osuva otsikko, innostava ingressi
 • Mikä uutinen on?
 • Tärkein ensin
 • Uutinen eri kanavissa
 • Uutiskriteerit tutuiksi

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Innostavaa sisältöä oppijoille

Onko organisaatiossanne tekeillä verkkokursseja? Yhä useampien on osatta tuottaa sisältöä, joka motivoi omaehtoiseen opiskeluun.

Verkossakin voi oppia monella tavalla. Yksi omaksuu parhaiten videoista, toinen harjoituksista ja kolmas tekstiä lukemalla. Verkkokurssin tekijän on tunnettava eri ilmaisumuotojen käyttömahdollisuudet, samoin vaatimukset, joita verkkokurssi asettaa teksteille.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiantuntija verkkokurssin kirjoittajana
 • Dramaturgiaa verkkokurssille
 • Opasta ja ohjeista oppijaa
 • Orientointi ja motivointi verkkokurssilla
 • Pelillisyys motivoi oppimaan
 • Suunnittele verkkokurssin kokonaisuus
 • Videolle käsikirjoitus
 • Visualisointi virkistää oppisisältöä

Noista ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Virkakieli ja viranomaistekstitTäsmällisyys ja ymmärrettävyys tasapainoon

Virkakieli saisi muistuttaa yhä enemmän selkeää ja sujuvaa yleiskieltä.

Helppolukuisuus ei kuitenkaan ole viranomaisviestinnässä ainoa vaatimus. Tekstin on oltava myös täsmällinen ja sisällöltään virheetön ja luotettava.

Julkisen sektorin tekstit säteilevät tärkeisiin asioihin. Niistä osaltaan riippuu, miten esimerkiksi demokratia, yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa toteutuvat.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä
 • Lakia luettavasti
 • Lukija-ajattelua hallinnollisiin teksteihin
 • Päätöstekstit paremmiksi
 • Saavutettavuus tekstin näkökulmasta
 • Tehokas ohje avuliaalla otteella
 • Tiivistä asian ydin ymmärrettävästi
 • Täsmällisyys, silti helppolukuisesti

Noista ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Voit etsiä sopivaa ratkaisua myös oppimismuodon mukaan.

Kysy lisää!

kirjoituskoulu(at)alasilta.fi

Tulosta Tulosta