Tehokas teksti eri tarkoituksiin

Tehokas teksti eri tarkoituksiin

Kanavien tai tekstilajien vaatimukset huomioon

Yksikään teksti ei sovi kaikille lukijoille eikä kaikkiin kanaviin tai tarkoituksiin. Lukija-ajattelu ja versioinnin taito ovat tulleet kirjoitustyössä yhä tärkeämmiksi.

Kirjoituskoulutuksessa kannattaa keskittyä niihin asioihin, jotka ovat olennaisia osallistujien kirjoitustöissä.

Selaa vaihtoehtoja tai täytä lomake

Valitse näkökulma, josta tahdot lähteä suunnittelemaan valmennusta tai koulutusta. Selaa alla olevalta listalta keskeisten koulutusalueiden lyhyitä esittelyjä tai vilkaise esimerkkejä siitä, miten kirjoituskoulutuksen voi käytännössä toteuttaa.

Tarjouksen tai lisätietoja saat lomakkeella.

Voit myös lähettää sähköpostia:

 • kirjoituskoulu(at)alasilta.fi

Asiakaspalvelu kirjoittaen

Selkeyttä ja avuliasta asennetta digikanaviin

Asiakaspalvelu toimii yhä enemmän tekstin voimalla. Vuorovaikutuksen kanavina ovat

 • sähköposti
 • chat
 • sosiaalinen media

Kirjoitusvalmius koostuu asiakaspalvelussakin tiedoista, taidoista ja oikeasta asenteesta. Kaikkia niitä voi kehittää jo lyhyellä koulutuksella tai valmennuksella.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Asiakaskokemus lukien ja kirjoittaen
 • Chat asiakaspalvelun kanavana
 • Myyvyyttä asiakaspalvelun viesteihin
 • Sävy asiakaspalvelun viesteissä
 • Vaativia vastaustilanteita, haastavia asiakkaita

Asiantuntija kirjoittajana

Aiheesta kuin aiheesta selkeästi ja kiinnostavasti

Asiantuntijan on pystyttävä viestimään oman alansa asioista monenlaisille kohderyhmille. Hyvä asiantuntijateksti perustuu aina lukija-ajatteluun. Lukija-ajattelu on toteutunut, kun teksti tuntuu kohderyhmästä lukemisen arvoiselta.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Helppolukuista tekstiä vaativistakin aiheista
 • Kiteytä ydin kirkkaaksi
 • Lukija-ajattelu käytännössä
 • Tekstiä tiimityönä
 • Yksi aihe, monta kanavaa

Asiatekstin aakkoset

Kirjoitusopit ajan tasalle ja talon tyyliin

Nykyisessä työelämässä lähes kaikki kirjoittavat. Monet asiat ovat kuitenkin saattaneet muuttua sitten kouluvuosien.

Koko lukemistapa esimerkiksi on mullistunut parin viime vuosikymmenen aikana. Tehokkaan tekstin ja kirjoitustyön perusteita pitää siksi päivittää säännöllisesti.

Yrityksillä tai yhteisöillä on lisäksi omia kirjoitusohjeitaan – kirjoitettuja tai kirjoittamattomia. Niitäkin kannattaa säännöllisesti kerrata.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Asiatyylin aakkoset
 • Kieliasu kuntoon
 • Hyvää tekstiä joutuisasti
 • Otsikoi osuvasti
 • Vapaaksi aloittamisen tuskasta.

Bloggaus

Tuoretta näkökulmaa tuttuihin teemoihin

Blogitekstit ovat työelämän kirjoittajille ikävän usein pakkopullaa. Se tuskin jää lukijoiltakaan huomaamatta.

Innostava blogikoulutus ohjaa kirjoittajaa etsimään omaa äänilajia ja organisaatiota tarttumaan mahdollisuuksiin, joita persoonalliset postaukset avaavat yrityksen tai yhteisön viestintään.

Kirjoituskoulun blogikoulutuksessa ei ole kyse esimerkiksi mainosten kalastelusta tai elämäntapayrittäjyydestä. Tarkastelemme blogia osana organisaatioiden johdettua viestintää.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Bloggaa vaikuttavasti
 • Blogi viestinnän kirjossa
 • Näkökulma antaa tekstille luonnetta
 • Suunnittele blogi, joka elää ja vaikuttaa
 • Virkistä väsähtänyt blogi.

Intranet

Vuorovaikutusta ja hyödyllistä sisältöä intraan

Jos työntekijät ovat organisaation tärkein voimavara, intranetin pitää olla sen tärkein verkkopalvelu.

Intrakoulutus tehostaa työyhteisöviestintää ja sitä kautta organisaation koko toimintaa. Kyse ei ole enää vain uutisten tai ohjeiden kirjoittamisesta. Sosiaalisessa intrassa tarvitaan tahtoa ja taitoa vuorovaikutukseen ja virtuaaliseen yhteistyöhön.

Lukija-ajattelu on tärkeää vaikkakaan ei aina helppoa juurruttaa myös intraviestintään.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Avoimuutta ja aloitteellisuutta sisäiseen uutisointiin
 • Intralla tuottavuutta ja myönteistä henkilöstökokemusta
 • Hyvän nettitekstin perusteet
 • Ohjeet avuliaalla otteella
 • Vuorovaikutus kirjoittaen.

Myyvä kirjoittaminen

Vaikuttava teksti vaatii aikaa ja vaivaa

Kirjoitustyön tarkoitus ei työelämässä ole teksti vaan vaikutus. Jokainen kirjoittaja myy tekstillään jotakin – ellei tuotetta tai palvelua, niin sitten esimerkiksi ideaa tai toimintatapaa.

Myyvä kirjoittaminen ei ole salatiedettä vaan yhä useammille arkityötä. Koulutus on tarpeen muillekin kuin mainos- ja markkinointitekstien tekijöille.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Argumentoinnin aakkoset
 • Lukija-ajattelusta voimaa vaikuttamiseen
 • Rekrytointi-ilmoitukset myyviksi
 • Sana- ja lauseoppia myyvälle kirjoittajalle
 • Tuote- ja palvelukuvaukset kuntoon.

Nettiteksti ja verkkokirjoittaminen

Vastaa muuttuvan lukemistavan vaatimuksiin

Hyvä nettiteksti ei ole enää samanlaista kuin 20 vuotta sitten. Varmista, että opit ovat omassa organisaatiossasi ajan tasalla.

Verkkolukemisen tapa muuttuu jatkuvasti. Siksi myös kirjoittajien pitää omaksua uusia otteita netissä julkaistaviin teksteihin. Perinteinen luettavuus ei enää riitä. Tehokas teksti verkossa on ennen kaikkea helposti silmäiltävää. Lisäksi sen on palveltava

 • hakukonelöydettävyyttä
 • käytettävyyttä
 • saavutettavuutta
 • mobiilikäyttöä.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Hakukonelöydettävyys – osa nettitekstin laatua
 • Käytettävyys kirjoittajan vastuualueena
 • Otsikolla ja ingressillä asian ytimeen
 • Saavutettavuus – sisältöä ilman esteitä
 • Silmäiltävyys – vastaa vilkuiluun ja bongailuun.

Ohjetekstit

Kirjoita ohje, jota ihmiset noudattavat

Nykyaikainen organisaatio ei pyöri ilman kirjoitettuja ohjeita. Kunnon ohje parantaa sekä asiakas- että henkilöstökokemusta ja lopulta toiminnan tulosta.

Ohjetyyppisiä tekstejä kirjoittaa työelämässä suurempi joukko kuin useimpia muita tekstilajeja – ja yllättävän usein ilman minkäänlaisia kirjoitusohjeita.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Avuliaalla otteella syntyy vaikuttava ohje
 • Havainnollisuus – ohjeen perusvaatimus
 • Hyvä neuvo vai ehdoton sääntö?
 • Ohjetekstin laatuvaatimukset
 • Testaa, että ohje toimii.

Sisältömarkkinointi ja some

Ei mitä tahansa sisältöä tai markkinointia

Sisältömarkkinointi tarkoittaa pitkäjänteistä viestintää, josta kohderyhmä kiinnostuu, ja jota se arvostaa. Kyse ei siis ole mistä tahansa sisällöntuotannosta tai markkinointiviestinnästä.

Tehokas koulutus auttaa kirjoittajia

 • tunnistamaan omasta työstään eri kohderyhmiä kiinnostavat aiheet
 • tuottamaan noista aiheista laadukasta sisältöä esimerkiksi someen, blogiin tai uutiskirjeeseen.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Anna lukijalle lahja – sisältömarkkinoinnin abc
 • Asiallista tekstiä rennolla otteella
 • Järkevästi sosiaalisessa mediassa
 • Uutiskirje, jota odotetaan
 • Yksi aihe, monta kanavaa.

Sähköposti

Tehokas teksti, hyvä vuorovaikutus

Sähköpostia käyttävät kaikki, useimmat paljon. Tilastokeskuksen mukaan meili on Suomessa edelleen pankkiasioinnin rinnalla yleisin tapa hyödyntää internetiä.

Henkilöstön lähettämät viestit luovat joka päivä kuvaa yrityksestä tai yhteisöstä. Ne vaikuttavat myös sisäiseen ilmapiiriin.

Koulutus varmistaa, etteivät arkisuus ja suuri määrä syö sähköpostiviestinnän laatua.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Hyvät tavat sähköpostissa
 • Lyhyesti, silti selkeästi ja ystävällisesti
 • Sähköposti ja johtaminen
 • Vuorovaikutus kirjoittaen
 • Yhteiset säännöt sähköpostiin

Uutiskirjoittaminen

Suoraan asian ytimeen

Kaikkien kirjoittajien työelämässä pitää hallita uutiskirjoittamisen perusteet. Uutisia tuotetaan moniin eri kanaviin, esimerkiksi

 • intraan
 • julkisille verkkosivuille
 • sähköpostiin
 • sosiaaliseen mediaan
 • mediatiedotteisiin.

Perusvaatimuksiin kuuluu, että kirjoittaja tunnistaa ajankohtaisesta aiheesta sen, mikä on kohderyhmälle olennaista, ja osaa ilmaista tuona asian ytimekkäästi ja selkeästi.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiatyyliä ja yleiskieltä
 • Mediatiedote, josta toimittaja kiinnostuu
 • Mikä uutinen on?
 • Suoraan asian ytimeen
 • Uutinen eri kanavissa.

Verkkokurssit ja oppimateriaali

Kirjoita oppimisen iloa

Asiantuntija tuottaa omalta alaltaan yleensä ongelmitta sisältöä, jossa faktat ovat oikein. Vaativampaa on esittää nuo faktat niin kiinnostavasti ja ymmärrettävästi, että ihmiset oppivat ne.

Verkossa voi oppia monella tavalla. Yksi omaksuu parhaiten videoista, toinen harjoituksista ja kolmas tekstiä lukemalla. Verkkokurssin tekijän on tunnettava eri ilmaisukeinojen käyttömahdollisuudet, vaikka ei kaikkea teknisesti toteuttaisikaan.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Dramaturgia avuksi verkkokurssin suunnitteluun
 • Opasta ja ohjeista oppijaa eteenpäin
 • Orientointi ja motivointi kuuluvat myös verkko-opetukseen
 • Tekstiä, joka herättää oppimishalun
 • Videolle käsikirjoitus.

Virkakieli ja hallinnolliset tekstit

Täsmällisyys ja ymmärrettävyys tasapainoon

Hyvä virkakieli muistuttaa yhä enemmän selkeää ja sujuvaa yleiskieltä.

Helppolukuisuus ei kuitenkaan ole viranomaisviestinnässä ainoa vaatimus. Tekstin on oltava myös täsmällinen ja sisällöltään virheetön ja luotettava.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

 • Asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä
 • Kiteytä asian ydin
 • Lakia luettavasti
 • Lukija-ajattelu hallinnollisissa teksteissä
 • Tehokas ohje syntyy avuliaalla otteella.

Monia lähestymistapoja

Voit etsiä sopivaa koulutusratkaisua myös oppimismuodon mukaan.