Ei pelkkää punakynää

Kirjoittaja kaipaa kommentoijalta perusteltuja näkemyksiä – usein kipeämmin kuin pikkutarkkoja korjauksia. Näin kommentoit analyyttisesti ja arvostaen: Selvitä tekstin tehtävä: kenelle, mitä, miksi. Keskity arvioimaan, miten …