Jääkö ohjeteksti hämäräksi?

Ohjeteksti

Hyvä ohje on sellainen, jota ihmiset noudattava. Syntyykö sinulta ymmärrettävä, yksiselitteinen ja motivoiva ohjeteksti?

Asiantuntija tietää usein tarkalleen, miten jossakin tilanteessa pitää toimia. Eri asia on laatia ohje, jonka avulla muutkin osaavat toimia oikein.

Kriisi punnitsee ohjetekstien tehon

Korona-aikana on toistuvasti toivottu selkeämpiä ohjeita – kansalaisille, organisaatioille, viranomaisillekin. On myös huomattu, miten tärkeitä ohjeet ovat, ja miten hankala niitä on tuottaa, kun ongelmatilanne on jo päällä.

Kriisi yllättää aina. Sen varalle ei ole aina edes mahdollista hio ohjeita etukäteen valmiiksi.

Ohjeita kirjoittavat monet

Valmiutta tuottaa nopeasti selkeitä ohjeita voi onneksi kehittää milloin vain.

Ohjetyyppisiä tekstejä kirjoittavat monessa talossa useammat kuin mitään muuta tekstilajia.

  • Osaavatko sinun organisaatiosi kirjoittajat tuottaa ohjeen, jota ihmiset osaavat ja tahtovat noudattaa?
  • Onko teillä syvennytty yhdessä ohjetekstien rakenteeseen ja retoriikkaan?

Hyvän, vaikuttavan ohjetekstin oppii kirjoittamaan kuka tahansa, mutta ohjausta ja harjoitusta useimmat tarvitsevat.

Ohjeita kaipaavat kaikki

Nykyaikaiset organisaatiot ei normaaliaikoinakaan pyöri ilman kirjoitettuja ohjeita. Niitä tarvitsevat oman henkilöstön lisäksi esimerkiksi asiakkaat ja yhteistyökumppanit, joissakin tilanteissa kaikki kansalaiset.

Hyvä ohjeteksti parantaa sekä asiakas- että henkilöstökokemusta ja lopulta toiminnan tulosta.

Tekstipajassa teoria käytäntöön

 

Ohje on oma tekstilajinsa, jolla on omat, etenkin rakenteeseen ja retoriikkaan liittyvät vaatimuksensa.

Tekstipajassa jokainen osallistujat saa palautetta omasta ohjetekstistään. Yhdessä arvioimme ja muokkaamme aiemmin laadittuja ohjeita tai suunnittelemme ja luonnostelemme uusia.

Kirjoittajat kokevat myös yhteistyön voiman: yhteinen ideointi ja kehittely parantavat ohjetekstejä ja tuovat ohjeistoon kokonaisuutena logiikkaa, jota lukijoilla on oikeus odottaa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!