Jääkö ohjeteksti hämäräksi?

Ohjeteksti on onnistunut, jos sitä noudatetaan. Kirjoitetaanko sinun organisaatiossasi ymmärrettäviä, yksiselitteisiä ja motivoivia ohjeita?

Asiantuntija tietää usein tarkalleen, miten jossakin tilanteessa pitää toimia. Eri asia on laatia ohje, jonka avulla muutkin osaavat toimia oikein.

Kriisi punnitsee ohjetekstien tehon

Korona-aikana on toistuvasti toivottu selkeämpiä ohjeita – kansalaisille, organisaatioille, viranomaisillekin. On myös huomattu, miten tärkeitä ohjeet ovat, ja miten hankala niitä on tuottaa, kun ongelmatilanne on jo päällä.

Kriisi yllättää aina. Sen varalle ei ole välttämättä edes mahdollista hio ohjeita etukäteen valmiiksi. Siksi on tärkeää huolehtia, että talon kirjoittajille on valmius laatia nopeasti selkeitä ja vaikuttavia ohjeita.

Kaikki tarvitsevat, monet tuottavat

Nykyaikaiset organisaatiot ei normaaliaikoinakaan pyöri ilman kirjoitettuja ohjeita. Niitä tarvitsevat oman henkilöstön lisäksi esimerkiksi asiakkaat ja yhteistyökumppanit, joissakin tilanteissa kaikki kansalaiset.

Hyvä ohjeteksti parantaa sekä asiakas- että henkilöstökokemusta ja lopulta toiminnan tulosta.

Ohjetyyppisiä tekstejä kirjoittavat työelämässä useammat kuin monia muita tekstilajeja.

Osaavatko sinun organisaatiosi kirjoittajat ohjeita, joita lukijat osaavat ja tahtovat noudattaa?

Toimivan ohjetekstin oppii kirjoittamaan kuka tahansa, mutta ohjausta ja harjoitusta useimmat tarvitsevat.

Tekstipajassa teoria käytäntöön

Ohje on oma tekstilajinsa, jolla on omat, etenkin rakenteeseen ja retoriikkaan liittyvät vaatimuksensa.

Tekstipajassa keskitymme aina osallistujien omiin kirjoitustehtäviin. Voimme tarkastella ja parantaa aiemmin kirjoitettuja tekstejä tai suunnitella ja luonnostella uusia.

Kirjoittajat saavat palautetta sekä kouluttajalta että toisiltaan. Yhdessä kehitellen tekstit paranevat ja kirjoitustyö vauhdittuu. Ohjeistoon kokonaisuutena syntyy logiikkaa, jota lukijoilla on oikeus odottaa.

Tekstipajassa kirjoittajat kokevat käytännössä yhteistyön voiman.

Jo parin tunnin pajassa jokainen osallistuja ehtii suunnitella tai hioa vähintään yhden tekstinsä. Varsinaista kirjoittamistakin ohjelmaan voi sisältyä, kunhan varaamme riittävästi aikaa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!