Selkeät ohjeet – parasta kriisivalmiutta

Ohjtekstit tehokkaiksi

Asiantuntija tietää usein tarkalleen, miten jossakin tilanteessa pitää toimia. Eri asia on laatia ohje, jonka avulla muutkin osaavat toimia oikein.

Kevään poikkeustilanteen aikana toivottiin toistuvasti selkeämpiä ohjeita – kansalaisille, organisaatioille, viranomaisillekin. Koronakriisi on osoittanut, miten tärkeitä ohjeet ovat, ja miten hankala niitä on tuottaa, kun ongelmatilanne on jo päällä.

Kriisi yllättää aina. Sen varalle ei ole aina edes mahdollista laatia ohjeita etukäteen valmiiksi.

Ohjeita kirjoittavat monet

Valmiutta tuottaa nopeasti selkeitä ohjeita voi kehittää milloin vain.

Ohjetyyppisiä tekstejä kirjoittavat monessa talossa useammat kuin mitään muuta tekstilajia.

  • Osaavatko sinun organisaatiosi kirjoittajat tuottaa ohjeen, jota ihmiset osaavat ja tahtovat noudattaa?
  • Onko teillä syvennytty yhdessä ohjetekstien rakenteeseen ja retoriikkaan?

Ohjeita tarvitsevat kaikki

Nykyaikaiset organisaatiot ei normaaliaikoinakaan pyöri ilman kirjoitettuja ohjeita. Niitä tarvitsevat oman henkilöstön lisäksi esimerkiksi asiakkaat ja yhteistyökumppanit, joissakin tilanteissa kaikki kansalaiset.

Hyvä ohje parantaa sekä asiakas- että henkilöstökokemusta ja lopulta toiminnan tulosta.

Ohjeen vaatimukset tutuiksi

Hyvän, vaikuttavan ohjeet oppii kirjoittamaan kuka tahansa, mutta ohjausta ja harjoitusta useimmat tarvitsevat.

Ohje on oma tekstilajinsa, jolla on omat, etenkin rakenteeseen ja retoriikkaan liittyvät vaatimuksensa. Esimerkiksi uutiskirjoittamisen opit eivät sellaisenaan päde ohjeteksteihin.

Katso, missä muodossa koulutuksen voi toteuttaa.
Pyydä tarjous tai lisätietoa!