Pystytkö keskittymään kirjoitustyöhön?

Keskittyvä kirjoittaminen

Jotta kirjoittaja olisi tehokas, tuottelias ja luova, hän tarvitsee sekä sisäistä keskittymiskykyä että ulkoista työrauhaa.

Jos kirjoitustyö tuntuu tylsältä, työläältä tai tehottomalta, vika löytyy yllättävän usein levottomasta työympäristöstä tai oman mielen harharetkistä. Jo pienet parannukset keskittymisessä voivat tehostaa merkittävästi tekstejä ja kirjoittajan työtä.

Testi auttaa näkemään mahdollisuuksia

Ota nyt puoli tuntia aikaa:

Tee jotain keskittymisesi parantamiseksi nyt heti – esimerkiksi kirjoittajan keskittymistesti.

Pelkästään se, että pysähdyt hetkeksi pohtimaan tilannettasi, voi motivoida sinut parantamaan jotakin kohtaa kirjoittamisessasi. Silloin olet jo alkua pitemmällä.

Kirjoittajan keskittymistesti koostuu 32 väitteestä. Otat neliportaisella asteikolla kantaa siihen, miten hyvin tai huonosti kukin väite kuvaa sinun kirjoitustyötäsi.

Osa väittämistä liittyy sisäiseen keskittymiskykyyn, osa ulkoiseen työrauhaan.

Parempaan keskittymiseen pala palalta

Vastattuasi saat tulkintaohjeen, jonka avulla pääset eteenpäin. Löydät realistisia keinoja parantaa keskittymistäsi – pala palalta. Huomaat, ettei huonoa keskittymistä ole pakko sietää, vaan että sille voi tehdä jotakin vaikka heti.

Testi on maksuton, eikä sen käyttö sido sinua mihinkään.

Kokeile keskittymistestiä