Professio – vain illuusio?

Asiantuntemuksen ostajan kannattaisi aina selvittää, mistä tarjokkaiden osaaminen on kotoisin. Neuvo sopii esimerkiksi koulutus- ja konsultointipalvelujen tilaajille ja henkilöstön rekrytoijille.

Kopioimalla ei yleensä synny sellaista osaamista, josta kannattaisi maksaa. Näpistelyyn perustuva ’ammattitaito’ voi päinvastoin käydä järkyttävän kalliiksi sekä tilaajalle että työnantajalle.

Professio vaatii

Nykyisin ei ehkä ole trendikästä kirjoittaa professiosta. Kirjoitan kuitenkin.

Olen jo pitemmän aikaa pohtinut, mikä merkitys professionaalisuudella  oikeastaan on viestintäalalla. Vai onko sillä merkitystä ollenkaan?

Professio tarkoittaa vakiintunutta ammattikuntaa. Professio tuntomerkkeinä on usein mainittu muun muassa

  • erityisosaaminen
  • teoreettinen perusta
  • ammattikunnan oma normisto
  • etiikka.

Vahvoja  professioita ovat perinteisesti olleet papin, lääkärin ja lakimiehen ammatit. Niilla on ollut laajaa arvostusta ja vankka asema yhteiskunnassa.

Myös verkko- ja yleensäkin viestinnän ammateissa tarvitaan erikoisosaamista. Joskus joutuu kuitenkin miettimään, onko se aina todellista vai sepitettyä. No, saman kysymyksen voisi esittää vaikkapa papistolle.

Teoreettinen perusta vaikuttaa välillä viestinnän ammateissa aika hataralta. Vielä uhkaavammin horjuu etiikka.

Osaamaton varastaa

Mitä heiveröisempi professio on, sitä todennäköisemmäksi käy plagiointi, jota selvyyden vuoksi kutsun sisältövarkaudeksi.

Sisältövarkaus voi joskus täyttää tekijänoikeusrikkomuksen tai jopa -rikoksen tuntomerkit. Se ei mielestäni kuitenkaan ole olennaisinta.

Pahinta yleiseltä kannalta on, että esimerkiksi ammattiviestijänä tai -kouluttajana esiintyvä henkilö sortuu johonkin niin epäprofessionaaliseen kuin sisältövarkauteen.

Aivan sama, onko syynä tietämättömyys, huolimattomuus, laiskuus vai härskiys. Professio on joka tapauksessa pahasti kateissa. Ehkä sitä ei ole koskaan ollutkaan.

  • Mitä sisältövarkauksiin syyllistyvä epäammattilainen on myynyt, kun hän on hakenut työpaikkaa tai markkinoinut palvelujaan?

Hän ei ole loukannut vain sitä, jonka sisältöä on käyttänyt luvatta omissa nimissään. Hän on pettänyt myös monia muita ihmisiä. Kaiken lisäksi hän tärvelee ammattikuntansa maineen.

Ammattilainen siteeraa

Jos tahtoo osoittaa olevansa todellinen ammattilainen, kannattaa siteerata ahkerasti muita asiantuntijoita. Niin voi paitsi osoittaa lukeneisuutta, myös liittää itsensä lujasti ammattikuntaan.

  • Mikä asianmukaisen siteerauksen tekee niin vaikeaksi?

Kertokaa nyt joku – vaikka nimimerkillä!

– – – – – – – –

Sisältövarkauksia käsittelevän kirjoitussarjan 1. osa: