Päätöstekstit paremmiksi

Päätöstekstit

Esityslistoja ja pöytäkirjoja lukevat muutkin kuin päättäjät ja virkamiehet. Hyvästä päätöstekstistä saavat selvän myös media ja kansalaisten.

Viranomaisen on hallintolain mukaan käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Hyvä virkakieli muistuttaa yhä enemmän selkeää ja sujuvaa yleiskieltä.

Ymmärrettävät päätöstekstit edistävät monia tärkeitä tavoitteita:

  • tehostavat hallintoa
  • lisäävät päätöksenteon läpinäkyvyyttä
  • parantavat palvelua
  • edistävät demokratiaa ja yhdenvertaisuutta.

Helppolukuisuus ei kuitenkaan ole viranomaisviestinnässä ainoa vaatimus. Esimerkiksi päätöstekstin on oltava lisäksi täsmällinen ja sisällöltään virheetön ja luotettava.

Hyvä päätösteksti kiteyttää asian ytimen

Tekstipajassa oppii kirjoittamaan päätöstekstit niin, että lukija ymmärtää asian ytimen.

Kukaan tuskin kirjoittaa tarkoituksella epäselvää tai vaikeatajuista päätöstekstiä. Useimmiten kysymys on siitä, etteivät kirjoitusvalmiudet vastaa tämän päivän vaatimuksia. Myös organisaation pelisääntöjä on usein tarpeen täsmentää.

Tekstipajassa jokainen osallistujat saa palautetta omasta päätöstekstistään. Yhteiset toimintatavat kirkastuvat ja selkeyden vaatimukset kääntyvät kirjoitustyön käytännöksi.

Kirjoittajat kokevat myös, miten yhteistyö nopeuttaa ja helpottaa heidän työtään, ei suinkaan hankaloita.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!