Miksi tapella joka tavusta?

Monet kirjoittajat ovat kertoneet, miten vaikea heidän on tiivistää ja lyhentää omaa tekstiään. Vaikeaahan se on.

Siksi olisi suotavaa rajata sisältö jo suunnitteluvaiheessa ja kirjata rajaus muistiin. Samasta syystä kannattaa hioa kirjoitusvaiheen rutiinit sellaisiksi, että asiat kiteytyvät kuin itsestään. Kokeilemisen arvoinen menetelmä on esimerkiksi moneen kertaa kirjoittaminen.

Olen paljon pohtinut, mistä syystä ja missä tilanteissa kiintymys omaan tekstiin ylittää kohtuuden rajat. Psykologi ehkä osaisi kertoa vaikkapa persoonallisuustyyppien vaikutuksesta.

Omat havaintoni ovat valmennustilanteista. Jokaista sanaansa ja melkein tavuaankin puolustavat jääräpäisimmin ne, jotka kokevat, että tekstiä on kohtuuttoman raskasta tuottaa. Kirjoittamisesta puuttuu silloin kokonaan rentous ja luovuuden riemu.