Metsä puilta vai puut metsältä?

Kirjoittamisessa on paljon samaa kuin valokuvauksessa. Kuvauskokemusta voi hyödyntää kirjoitustyössä, vaikka ei mestarikuvaaja olisikaan.

Sekä valokuvaan että tekstiin vaikuttaa, miltä suunnalta ja etäisyydeltä aihetta tarkastelee, miten rajaa ja mihin tarkentaa.

Joskus on tärkeää hahmottaa laaja asiakokonaisuus yksityiskohtiin takertumatta. Toisinaan tarvitaan lähikuvaa: asioita pitää katsoa kuin suurennuslasilla.

Tekstin pituuteen vaikuttaa yhtäältä laajuus, toisaalta syvyys:

  • Miten suurta asiakokonaisuutta käsittelen?
  • Miten yksityiskohtaisesti kerron aiheestani?

Noita kysymyksiä kannattaa miettiä jo kirjoitustyön suunnitteluvaiheessa.

Jos sekä laajuuden että syvyyden säätää maksimiin, tekstistä uhkaa tulla todella pitkä. Silloin ei välttämättä näe eikä pysty muille näyttämään metsää puilta mutta ei myöskään puita metsältä.