Lukija-ajattelu

Ei hyve tai ismi vaan olennainen osa kirjoittajan osaamista

Kirjoituskoulun kaikkien palvelujen ja tuotteiden ytimessä on lukija-ajattelu. Se ohjaa kirjoittamaan kiinnostavasti, selkeästi ja vaikuttavasti.

Lukija-ajattelu on asiakasajattelua kirjalliseen viestintään sovellettuna. Kirjoittaja on onnistunut, jos kohderyhmä kokee, että lukemiseen kannatti käyttää aikaa ja vaivaa.

Koulutuksissamme kirjoittajat oppivat säätämään kohderyhmän mukaan tekstin kaikkia keskeisiä piirteitä:

  • aihevalintaa
  • näkökulmaa
  • rajausta
  • jäsennystä
  • sanastoa
  • kielen rakenteita
  • sävyn
  • tyyliä kokonaisuutena.