- Kirjoituskoulu Alasilta - https://www.alasilta.fi -

Kirjoittajien oppimistoiveet ja työnantajien koulutustarjonta eivät aina kohtaa

Perinteinen koulutus jäi viidenneksi, kun kyselymme vastaajat nimesivät tapoja, joilla tahtoisivat parantaa kirjoitusvalmiuttaan. Suosituimmaksi tavaksi nousi asiantuntijan palaute teksteistä.

Vastausten valossa kirjoittajien toiveet poikkeavat huomattavasti työnantajien koulutusratkaisuista. Parhaiten omat toiveet ja työnantajien tarjonta näyttivät kohtaavan verkkokurssin kohdalla.

Kyselyssä oli tarjolla kymmenen tapaa ammentaa kirjoitustyöhön oppia ja ohjeita. Pyysimme valitsemaan niistä

Vastaajilla oli myös mahdollisuus nimetä jokin vaihtoehto, jota kymmenen kohdan listalla ei ollut.

Kirjoittajat toivovat asiantuntijan palautetta, ohjeita ja verkkokurssia

Vastaajien omien toiveiden kärkeen nousivat seuraavat viisi vaihtoehtoa (suluissa se, miten suuri osuus vastaajista arveli työnantajansa päätyvän kyseiseen vaihtoehtoon):

  1. asiantuntijan palautetta teksteistä: 56 % (14 %)
  2. konkreettiset kirjoitusohjeet eri tilanteisiin: 53 % (33 %)
  3. verkkokurssi tai -palvelu, josta voisi tarvitessaan poimia oppia ja ohjeita eri muodoissa: 46 % (49 %)
  4. Skype-koulutus tai webinaarit: 34 % (57 %)
  5. perinteinen lähikoulutus: 27 % (53 %).

Työnantajien uskotaan suosivan Skype- ja lähikoulutusta

Työnantajien todennäköisimpinä ratkaisuina vastaajat pitivät seuraavia viittä vaihtoehtoa (suluissa se, miten suuri osuus vastaajista valitsisi itselleen kyseisen oppimismuodon):

  1. Skype-koulutus tai webinaarit: 57 % (34 %)
  2. perinteinen lähikoulutus: 53 % (27 %).
  3. verkkokurssi tai -palvelu, josta voisi tarvitessaan poimia oppia ja ohjeita eri muodoissa: 49 % (46 %)
  4. konkreettiset kirjoitusohjeet eri tilanteisiin: 33 % (53 %)
  5. koulutusvideot: 31 % (11 %).

Ristiriita näkyy myös yksittäisissä vastauksissa

Tarkempi analyysi osoitti, ettei ristiriidassa ole kyse vain ’tilastoharhasta’. Noin 70 prosenttia vastaajista löysi molemmille listoille vain yhden tai ei ainuttakaan samaa vaihtoehtoa.

Useimmin vastaajan molemmille listoille pääsi verkkokurssi tai -palvelu, josta voisi tarvitessaan poimia oppia ja ohjeita eri muodoissa.

Työnantajan oletettu koulutustarjonta ei suus vastaajien mielestä todellakaan vastaa heidän omiin oppimistoiveisiin. Eri asia sitten on, miten realistinen kuva heillä on työnantajan koulutusaikeista.

Muista poiketen hr-ammattilaisten vastauksissa omat toiveet ja työnantajan oletettu tarjonta olivat yleensä lähes identtiset. He nostivat toivelistansa kärkeen tavallista useammin perinteisen lähikoulutuksen sekä Skype-koulutuksen ja webinaairt.

Kyselyyn tuli vastauksia kymmenistä organisaatioista

Kesäkysely keräsi vastauksia enemmän kuin mikään aiempi kyselymme vuosien varrella. Vastausmahdollisuutta tarjosimme Kirjoituskoulun uutiskirjeessä ja Facebook-sivulla.

Vastauksia tuli noin 60 yrityksestä tai yhteisöstä. Noin kolmannes niistä on tilannut kahden viime vuoden aikana Scriptio Oy:n tai Alasilta Oy:n palveluita.

Kaikille vastaajille on toimitettu kiitokseksi Näin kirjoitat osuvan otsikon -ohje.