Kommentit eivät saa turvottaa tekstiä

Kirjoitusprosessin päätteeksi tekstistä on tarkistettava sekä asiasisältö että ilmaisutapa.

Tekstin tiivistäminen on tärkeä mutta ei ainoa viimeistelyvaiheen  tehtävä. Jos tiivistämisen tarvetta on paljon, se vie huomion muulta.

Asiasisällön viimeistelyssä voivat auttaa  hyvät kommentoijat. He tuntevat tekstin aihealuetta mutta osaavat ottaa huomioon myös kohderyhmän.

Pahimmillaan kommenttikierros kuitenkin paisuttaa pitkää tekstiä entisestään. Moni kokee velvollisuudekseen ehdottaa nimenomaan lisäyksiä.

Kirjoittajalla on onneksi oikeus päättää, mitkä kommentit ottaa huomioon. Jos olet valmistautumisvaiheessa kirjannut selkeän rajauksen, voit tukeutua siihen myös kommenttien paineessa.

Kommentoinnin laatu paranee, kun sisällytät pyyntöösi tekstin tehtävän: kenelle, mitä, miksi. Sano myös suoraan, jos toivot apua tiivistämiseen.