Kirjoitustaito työssä tärkeämpi kuin koskaan ennen

Kirjoitustaito työssä

Hyvä kirjoitustaito vaaditaan lähes joka työssä

Työelämässä kirjoitetaan yhä enemmän. Vahva ja monipuolinen kirjoitustaito on työssä vahva valtti. Yhä vähemmän on tehtäviä, joissa ei tarvitse tuottaa lainkaan tekstiä.

Koulussa aikanaan hankittu kirjoitustaito ei sellaisenaan vastaa tämän päivän vaatimuksiin. Tehokasta tekstiä on osattava tuottaa

 • eri kohderyhmille
 • yhä uusiin kanaviin
 • kaiken kaikkiaan vaihteleviin tarkoituksiin.

Siksi tekstitaitoja kannattaa kehittää koko työuran ajan.

Palvelumme kattavat kaikki keskeiset työelämän tekstilajit ja kirjoitustehtävät.

Virikkeitä ja välineitä lukija-ajatteluun

Kirjoituskoulutuksen tärkein tehtävä ei ole osoitella tekstien virheitä vaan innostaa kirjoittajia uusiin ajatus- ja toimintatapoihin.

Olennainen osa kirjoittajan osaamista on lukija-ajattelu: taito ja tahto ottaa huomioon, kenelle kulloinkin kirjoittaa. Lukija-ajattelu on Kirjoituskoulun kaikkien palvelujen ytimessä.

Lukija-ajattelu on asiakasajattelua kirjalliseen viestintään sovellettuna. Se ohjaa kirjoittamaan kiinnostavasti, selkeästi ja vaikuttavasti.

Olet onnistunut, kun kohderyhmäsi kokee lukemisen ajan ja vaivan arvoiseksi.

Koulutuksissamme kirjoittajat oppivat säätämään lukijoiden mukaan tekstin kaikkia keskeisiä piirteitä kuten:

 • aihevalintaa
 • näkökulmaa
 • rajausta
 • jäsennystä
 • sanastoa
 • kielen rakenteita
 • sävyn
 • tyyliä kokonaisuutena.

Kirjoitustaito työssä paranee yhdessä tai yksin

Kirjoitustaito kohenee monella menetelmällä. Menestyksellisesti voi opiskella sekä suuressa että pienessä ryhmässä tai yksinäänkin. Perinteisen luokkaopetuksen rinnalle on tullut monia muita vaihtoehtoja.

Koulutuksen tai valmennuksen toteutustavat pitää valita osallistujamäärän ja oppimistavoitteen mukaan.

Katso, mikä oppimismuoto palvelee parhaiten sinun organisaatiosi tavoitetta?

Tutustu myös esimerkkeihin kirjoituskoulutuksen toteutustavoista.

Pyydä tarjous tai lisätietoja

Kuvaa organisaatiosi koulutustarve lomakkeella tai sähköpostitse:

 • kirjoituskoulu(at)alasilta.fi