Tehokas teksti eri tarkoituksiin

Tehokas tekstiOpi kirjoittamaan teksti tarkoituksen mukaan

Syntyykö sinulta ajanmukainen ja tehokas teksti

 • eri kohderyhmille
 • moniin kanaviin
 • vaihteleviin tarkoituksiin?

Yksikään teksti ei sovi kaikille lukijoille eikä kaikkiin kanaviin. Lukija-ajattelu ja versioinnin taito ovat tulleet kirjoitustyössä yhä tärkeämmäksi.

Mihin kirjoitustehtäviin etsit uusia ajatuksia?

Tehokas teksti ei ole aina samanlainen. Siksi kirjoituskoulutuksessa kannattaa usein keskittyä täsmälleen niihin asioihin, jotka ovat olennaisia osallistujien kirjoitustöissä.

Valitse ne näkökulmat, joista suunnittelet valmennusta tai koulutusta:

Asiakaspalvelu kirjoittaenSelkeyttä ja avuliasta asennetta digikanaviin

Asiakaspalvelu toimii yhä enemmän tekstin voimalla. Vuorovaikutuksen kanavina ovat

 • sähköposti
 • chat
 • sosiaalinen media.

Kirjoitusvalmius koostuu asiakaspalvelussakin tiedoista, taidoista ja oikeasta asenteesta. Kaikkia niitä voi kehittää jo lyhyellä koulutuksella tai valmennuksella.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiakaskokemus lukien ja kirjoittaen
 • Asiakkaan aaltopituudell
 • Chat asiakaspalvelun kanavana
 • Myyvyyttä asiakaspalvelun viesteihin
 • Some asiakaspalvelun kanavana
 • Sävy asiakaspalvelun viesteissä
 • Tehokas teksti joutuisasti
 • Vaativia vastaustilanteita, haastavia asiakkaita

Noista ja monista muistakin teemoista voimme suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Asiakirjoittamisen abcKirjoitusopit ajan tasalle ja talon tyyliin

Nykyisessä työelämässä lähes jokaisen on osattava tuottaa selkeä ja tehokas teksti joutuisasti.

Monet asiat ovat kuitenkin saattaneet muuttua sitten kouluvuosien. Koko lukemistapa esimerkiksi on mullistunut parin viime vuosikymmenen aikana. Tehokkaan tekstin ja kirjoitustyön perusteita kannattaa siksi päivittää säännöllisesti.

Yrityksillä tai yhteisöillä on lisäksi omia kirjoitusohjeitaan – kirjoitettuja tai kirjoittamattomia. Niitäkin kannattaa säännöllisesti kerrata.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiatyylin aakkoset
 • Kieliasu kuntoon
 • Kiteytä asian ydin
 • Hyvää tekstiä joutuisasti
 • Otsikoi osuvasti
 • Selkeää tekstiä aiheesta kuin aiheesta
 • Vapaaksi aloittamisen tuskasta
 • Vuorovaikutus kirjoittaen

Noista ja monista muistakin teemoista voimme suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Asiantuntijat kirjoittajanaAiheesta kuin aiheesta selkeästi ja kiinnostavasti

Asiantuntijan on pystyttävä viestimään oman alansa asioista monenlaisille kohderyhmille.

Hyvä asiantuntijateksti perustuu aina lukija-ajatteluun. Joskus lukijat ovat saman alan ihmisiä, toisinaan taas alan ulkopuolisia.

Lukija-ajattelu toteutuu, kun teksti tuntuu kohderyhmästä lukemisen arvoiselta. Lukija-ajattelussa on myös vaikuttavuuden salaisuus.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Helppolukuista tekstiä vaativistakin aiheista
 • Kiteytä ydin kirkkaaksi
 • Kuva tekstin tueksi
 • Lukija-ajattelu käytännössä
 • Powerpoint-esitykset tehokkaiksi
 • Silmäiltävää sisältöä kiireisille lukijoille
 • Tekstiä tiimityönä
 • Yksi aihe, monta kanavaa

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

BloggausTuoretta näkökulmaa tuttuihin aiheisiin

Blogitekstit ovat kirjoittajille ikävän usein pakkopullaa. Se tuskin jää lukijoiltakaan huomaamatta.

Innostava koulutus

 • ohjaa etsimään blogiin omaa äänilajia
 • rohkaisee avaamaan tuttuihin teemoihin uusia, yllättäviä näkökulmia
 • auttaa tarttumaan mahdollisuuksiin, joita persoonalliset postaukset avaavat yrityksen tai yhteisön viestintään.

Tässä blogikoulutuksessa ei ole kyse esimerkiksi mainosten kalastelusta tai elämäntapayrittäjyydestä. Tarkastelemme blogia osana organisaatioiden johdettua viestintää.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Bloggaa vaikuttavasti
 • Blogi viestinnän kirjossa
 • Kirjoittajan oma ääni kuuluviin
 • Mielipide kirjoitukseksi
 • Näkökulma antaa tekstille luonnetta
 • Suunnittele blogi, joka elää ja vaikuttaa
 • Virkistä väsähtänyt blogi
 • Vivahteilla on väliä

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

IntranetVuorovaikutusta ja hyödyllistä sisältöä intraan

Jos työntekijät ovat organisaation tärkein voimavara, intranetin pitää olla sen tärkein verkkopalvelu.

Intrakoulutus tehostaa työyhteisöviestintää ja sitä kautta organisaation koko toimintaa.

Kyse ei ole enää vain uutisten tai ohjeiden kirjoittamisesta. Sosiaalisessa intrassa tarvitaan tahtoa ja taitoa vuorovaikutukseen ja virtuaaliseen yhteistyöhön.

Lukija-ajattelu on tärkeää vaikkakaan ei aina helppoa juurruttaa myös intraviestintään.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Avoimuutta ja aloitteellisuutta intran sisällöntuotantoon
 • Intralla tuottavuutta ja myönteistä henkilöstökokemusta
 • Ohjeita avuliaalla otteella
 • Sosiaalinen intra käytännössä
 • Tehokas teksti joutuisasti
 • Uutinen – suoraan asian ytimeen
 • Verkkotekstin aakkoset
 • Vuorovaikutus kirjoittaen

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Myyvä kirjoittaminenVaikuttava teksti vaatii aikaa ja vaivaa

Kirjoitustyön tarkoitus ei työelämässä ole teksti vaan vaikutus.

Jokainen kirjoittaja myy tekstillään jotakin – ellei tuotetta tai palvelua, niin sitten esimerkiksi ideaa tai toimintatapaa.

Myyvä kirjoittaminen ei ole salatiedettä vaan yhä useammille arkityötä. Koulutus on tarpeen muillekin kuin mainos- ja markkinointitekstien tekijöille.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Argumentoinnin aakkoset
 • Lukija-ajattelusta voimaa vaikuttamiseen
 • Myyvä teksti monikanavaisessa viestinnässä
 • Rekrytointi-ilmoitukset myyviksi
 • Sana- ja lauseoppia myyvälle kirjoittajalle
 • Tuloksellinen tarjous
 • Tuote- ja palvelukuvaukset kuntoon
 • Uutis- ja myyntikirjeet tehokkaiksi.

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Tehokas teksti verkossaVastaa muuttuvan lukemistavan vaatimuksiin

Hyvä nettiteksti ei ole enää samanlaista kuin 20 vuotta sitten. Varmista, että opit ovat omassa organisaatiossasi ajan tasalla.

Verkkolukemisen tapa muuttuu jatkuvasti. Siksi myös kirjoittajien pitää omaksua uusia otteita netissä julkaistaviin teksteihin.

Perinteinen luettavuus ei enää riitä. Tehokas teksti verkossa on ennen kaikkea helposti silmäiltävää. Lisäksi sen on palveltava

 • hakukonelöydettävyyttä
 • käytettävyyttä
 • saavutettavuutta
 • mobiilikäyttöä.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Hakukonelöydettävyys – osa tekstin laatua
 • Käytettävyys kirjoittajan vastuualueena
 • Nettiteksti nyt – verkkokirjoittaminen ajan tasalle
 • Otsikolla asian ytimeen
 • Pienille näytöille, liikkuville lukijoille
 • Saavutettavuus – sisältöä ilman esteitä
 • Silmäiltävyys – vastaa vilkuiluun ja bongailuun
 • Ymmärrettävyys – hyvän tekstin perusta netissäkin.

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

OhjetekstiKirjoita ohje, jota ihmiset noudattavat

Nykyaikainen organisaatio ei pyöri ilman kirjoitettuja ohjeita.

Kunnon ohje parantaa sekä asiakas- että henkilöstökokemusta ja lopulta toiminnan tulosta.

Ohjetyyppisiä tekstejä kirjoittaa työelämässä suurempi joukko kuin useimpia muita tekstilajeja – ja yllättävän usein ilman minkäänlaisia kirjoitusohjeita.

Joskus riittää, että kirjoittajat saavat osviittaa siihen, miten tuottaa yksittäisiä ohjetekstejä eri kanaviin. Toisinaan taas pitää arvioida ja kehittää organisaation ohjeistoa kokonaisuutena.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Avuliaalla otteella syntyy vaikuttava ohje
 • Havainnollisuus – ohjeen perusvaatimus
 • Hyvä neuvo vai ehdoton sääntö?
 • Ohjetekstin laatuvaatimukset
 • Reilua retoriikkaa ohjeteksteihin
 • Tekstin tueksi muita ilmaisumuotoja
 • Tekemisen järjestys ohjeen jäsennykseksi
 • Testaa ohjetekstin teho

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Tehokas teksti sisältömarkkinoinnissaEi mitä tahansa sisältöä tai markkinointia

Sisältömarkkinointi tarkoittaa pitkäjänteistä viestintää, josta kohderyhmä kiinnostuu, ja jota se arvostaa. Kyse ei siis ole mistä tahansa sisällöntuotannosta tai markkinointiviestinnästä.

Sisältömarkkinointi kuuluu jo monen kirjoittajan arkityöhön. Vielä useampia siihen toivottaisiin mukaan.

Tehokas koulutus auttaa kirjoittajia

 • tunnistamaan omasta työstään eri kohderyhmiä kiinnostavat aiheet, jotka ovat tärkeitä myös koko organisaatiolle
 • tuottamaan noista aiheista laadukasta sisältöä esimerkiksi someen, blogiin tai uutiskirjeeseen.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Anna lukijalle lahja – sisältömarkkinoinnin abc
 • Asiallista tekstiä rennolla otteella
 • Blogi sisältömarkkinoinnissa
 • Järkevästi sosiaalisessa mediassa
 • Tone of voice todeksi
 • Uutiskirje, jota odotetaan
 • Vuorovaikutus kirjoittaen
 • Yksi aihe, monta kanavaa

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

SähköpostiTehokas teksti, hyvä vuorovaikutus

Sähköpostia käyttävät kaikki, useimmat paljon. Tilastokeskuksen mukaan meili on Suomessa edelleen pankkiasioinnin rinnalla yleisin tapa hyödyntää internetiä.

Henkilöstön lähettämät viestit luovat joka päivä kuvaa yrityksestä tai yhteisöstä. Ne vaikuttavat myös sisäiseen ilmapiiriin.

Koulutus varmistaa, etteivät arkisuus ja suuri määrä syö sähköpostiviestinnän laatua.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Hyvät tavat sähköpostissa
 • Kiire – huono selitys sähköpostissakin
 • Lyhyesti, silti selkeästi ja ystävällisesti
 • Meilille on vaihtoehtoja
 • Mihin viesteihin pitää vastata?
 • Sähköposti ja johtaminen
 • Vuorovaikutus kirjoittaen
 • Yhteiset säännöt sähköpostiin

Noista ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

UutiskirjoittaminenSuoraan asian ytimeen

Kaikkien kirjoittajien työelämässä pitää hallita uutiskirjoittamisen perusteet.

Uutistyyppiset tekstit ovat ohjeiden rinnalla tavallisinta sisältöä yritysten ja yhteisöjen viestinnässä. Uutisia tuotetaan moniin eri kanaviin, esimerkiksi

 • intraan
 • julkisille verkkosivuille
 • sähköpostiin
 • sosiaaliseen mediaan
 • mediatiedotteisiin.

Perusvaatimuksiin kuuluu, että kirjoittaja tunnistaa ajankohtaisesta aiheesta sen, mikä on kohderyhmälle olennaista, ja osaa ilmaista tuona asian ytimekkäästi ja selkeästi.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiatyyliä ja yleiskieltä
 • Kysymykset, joihin uutisen pitää vastata
 • Mediatiedote, josta toimittaja kiinnostuu
 • Mikä uutinen on?
 • Osuva otsikko, innostava ingressi
 • Suoraan asian ytimeen
 • Tuttuja sanoja, luontevia lauseita
 • Uutinen eri kanavissa.

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Verkkokurssien ja oppimateriaalin kirjoittaminenKirjoita oppimisen iloa

Onko organisaatiossanne tekeillä verkkokursseja? Osaatko sinä tuottaa sisältöä, joka innostaa omaehtoiseen opiskeluun.

Verkossakin voi oppia monella tavalla. Yksi omaksuu parhaiten videoista, toinen harjoituksista ja kolmas tekstiä lukemalla. Verkkokurssin tekijän on tunnettava eri ilmaisukeinojen käyttömahdollisuudet, samoin vaatimukset, joita verkkokurssi asettaa teksteille.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiantuntija verkkokurssin kirjoittajana
 • Dramaturgia avuksi verkkokurssin suunnitteluun
 • Hyvä verkkokurssi auttaa arjessa
 • Opasta ja ohjeista oppijaa eteenpäin
 • Orientointi ja motivointi kuuluvat myös verkko-opetukseen
 • Pelillisyys auttaa oivaltamaan
 • Tekstiä, joka herättää lukuhalun
 • Videolle käsikirjoitus
 • Visualisointi virkistää oppisisältöä

Noista ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Virkakieli ja viranomaistekstitTäsmällisyys ja ymmärrettävyys tasapainoon

Hyvä virkakieli muistuttaa yhä enemmän selkeää ja sujuvaa yleiskieltä.

Helppolukuisuus ei kuitenkaan ole viranomaisviestinnässä ainoa vaatimus. Tekstin on oltava myös täsmällinen ja sisällöltään virheetön ja luotettava.

Julkisen sektorin tekstit säteilevät tärkeisiin asioihin. Niistä osaltaan riippuu, miten esimerkiksi demokratia, yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa toteutuvat.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä
 • Kiteytä asian ydin
 • Lakia luettavasti
 • Lukija-ajattelu hallinnollisissa teksteissä
 • Päätöstekstit tehokkaiksi
 • Saavutettavuus tekstin näkökulmasta
 • Tehokas ohje syntyy avuliaalla otteella
 • Ymmärrettävä teksti aiheesta kuin aiheesta.

Noista ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella esimerkiksi

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnit isolle joukolle
 • verkkokurssin.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Voit etsiä sopivaa koulutusratkaisua myös oppimismuodon mukaan.

Kysy lisää!

Kattavan tarjouspyynnön laadit helpoimmin lomakkeella.

Voit kuvata koulutustarpeen tai pyytää lisätietoja myös sähköpostitse:

kirjoituskoulu(at)alasilta.fi