Kirjoituskoulutus tarpeen ja tavoitteen mukaan

Monta tapaa toteuttaa tuloksellinen kirjoituskoulutus

Kirjoituskoulutus monimuotoisesti

Onko organisaatiossasi suunnitteilla kirjoituskoulutus?

Tärkeintä on asettaa selkeät oppimistavoitteet ja valita koulutuksen sisällöt ja menetelmät niiden mukaan.

Koulutuksen huolellisessa suunnittelussa auttavat esimerkiksi:

 • kirjoitusvalmiuksien kartoitus verkossa olevien ohjeiden ja lomakkeiden avulla
 • tekstien laatuselvitys
 • kirjoittajien haastattelut.

Keskeistä oppimateriaalia ovat aina organisaation omasta viestinnästä poimitut tekstiesimerkit.

Monta tapaa toteuttaa hyvä kirjoituskoulutus

Tutustu vaihtoehtoisiin tapoihin kehittää tekstien laatua ja kirjoittajien osaamista:

Virkistystunti on lyhyt kirjoituskoulutus, joka herättää tunteita ja tuoreita ajatuksia. Korona-aikana toteutamme virkistystunnit etänä.

Etätöissä jo pitkään puurtaneet kirjoittajat jos ketkä kaipaavat keveää koulutushetkeä ja virikkeitä positiivisiin pohdintoihin. Virkistystunti tuo nimensä mukaisesti piristävää vaihtelua arjen aherrukseen. 

Kesto on tavallisesti 60 minuuttia. Etäkoulutuksessa jo puolet siitä kuitenkin riittää joidenkin teemojen käsittelyyn.

Puolisen tuntia osallistujat malttavat verkossa keskittyä intensiivisesti.

Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

Virkistystunnilla keskitymme aina yhteen tarkoin rajattuun näkökulmaan.

Koulutushetken voi tuottaa mistä tahansa kirjoittamisen lajista. Parhaimmillaan teemat liittyvät kysymyksiin, jotka kirjoittajia kaikkein eniten askarruttavat.

Virkistystunti rakentuu organisaation omasta viestinnästä poimittujen tekstien, joskus yhden ainoan tekstin, ympärille.

Virkistystunti lyhyesti

 • Kesto: 30–60 minuuttia / teema
 • Osallistujamäärä: ei rajoituksia
 • Aiheet: keskittyvät kirjoittajia usein askarruttaviin, tarkoin rajattuihin kysymyksiin
 • Erityistä: positiivinen, jopa viihdyttävä tunnelma.

Lue lisää virkistystunneista!

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Tehotunti - kirjoituskoulutusTehotunti kestää vain 60 minuuttia ja keskittyy yhteen rajattuun aiheeseen. Osallistujia saa tulla niin paljon kuin sali vetää.

Luentoja höystävät

 • esimerkit organisaation omasta viestinnästä
 • pienet harjoitukset tai demot.

Tehotunneista voi koota puolen tai koko päivän koulutuskokonaisuuden, josta kukin kirjoittaja valitsee itselleen sopivat teemat.

Konkreettisia konsteja

Opit on jalostettu muotoon, jossa ne on helppo viedä saman tien käytännön kirjoitustyöhön.

Tehotunti tarjoaa aina vähintään yhden yksinkertaisen menetelmän, jolla kirjoittaja voi heti tehostaa tekstiään tai kirjoitustyötään

Kokeilemme konkreettista konstia yhdessä. Se on myös kiteytetty lyhyen muistilistan muotoon.

Tehotunti lyhyesti

 • Kesto: 60 minuuttia / teema
 • Osallistujamäärä: ei rajoituksia
 • Aiheet: rajattuja näkökulmia työelämän teksteihin ja kirjoitustyöhön
 • Erityistä: ytimenä yksi konkreettinen konsti, jonka osallistujat voivat viedä heti käytäntöön
 • Lisäpalvelut: kirjalliset palautteet osallistujien teksteistä, verkkokurssi tai muu oheismateriaali omaehtoiseen opiskeluun

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Tekstipaja - kirjoituskoulutusTekstipajassa keskitymme osallistujien omiin kirjoitustehtäviin.

Valmennus voi käsitellä

 • yhtä tekstilajia – esimerkiksi uutisia, ohjeita, blogipostauksia tai asiakaspalvelun vastauksia
 • eri tekstilajeille yhteisiä kysymyksiä kuten otsikointia, sävyä, luettavuutta, silmäiltävyyttä tai sisällön rajausta.

Ryhmästä voimaa

Jokainen osallistujat saa palautetta tekstistään. Yhdessä arvioimme ja muokkaamme aiemmin tehtyjä tekstejä tai suunnittelemme ja luonnostelemme uusia.

Tekstipajassa kirjoittajat kokevat yhteistyön mahdollisuudet: yhteinen ideointi ja kehittely parantavat tekstejä ja jouduttavat kirjoitusprosessia.

Jokainen osallistuja saa jo parin tunnin aikana suunniteltua tai hiottua huolellisesti vähintään yhden tekstinsä. Varsinaista kirjoittamistakin pajassa voi tehdä, jos aikaa on varattu riittävästi.

Tekstipaja lyhyesti

 • Kesto: parista tunnista päivään; tehokkain on parin tekstipajan sarja
 • Ryhmäkoko: parhaimmillaan enintään 12
 • Aiheet: ryhmälle yhteiset tekstilajit tai kirjoittamisen muodot tai tekniikat
 • Erityistä: ytimenä osallistujien omien tekstien työstäminen
 • Lisäpalvelut: kirjalliset palautteet osallistujien teksteistä tai verkkokurssi.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Verkkokurssi - kirjoituskoulutusVerkkokurssi antaa oppijalle enemmän vapautta mutta myös suuremman vastuun kuin perinteinen koulutus. 

Kirjoittajille kannattaa tarjota mahdollisuutta kokeilla verkko-opiskelua. Se on kustannustehokas tapa kehittää henkilöstön kirjoitusvalmiutta jatkuvasti.

Kirjoituskoulu verkossa -palvelu kattaa työelämän kirjoittamisen keskeiset lajit. Se avautuu uudistuneena oppijoiden käyttöön keväällä 2021.

Verkkokurssin voi toteuttaa myös räätälöitynä. Helpoin tapa on täydentää valmiita oppisisältöjä yrityksen tai yhteisön omasta viestinnästä poimituilla esimerkeillä.

Merkittävää lisätehoa verkkokurssin opiskeluun tuo yksi tai useampi ohjaaja, jotka ovat saaneet tehtäväänsä esimerkiksi parin tunnin sparrauksen,

Lisäpalvelut:

 • yksilöllinen palaute osallistujan tekstistä
 • henkilökohtainen ohjaustuokio puhelimessa, verkossa tai kasvokkain
 • opastus verkkokurssin tutoreille
 • aloitustilaisuus verkko-opiskelun vauhdittamiseksi.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Tekstipalalaute - kirjoituskoulutusKirjoittajat janoavat palautetta. Jos omassa työyhteisössäsi kukaan ei ehdi riittävästi syventyä arvioimaan tekstejä, palvelun voi myös ostaa ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Kouluttaja kommentoi kunkin kirjoittajan tekstejä kirjallisesti ja luottamuksellisesti. Kommentteihin sisältyy aina useita elementtejä:

 • yleisvaikutelma tekstinäytteestä
 • arviointi niistä näkökulmista, johon koulutuksessa on keskitytty tai jotka kirjoittaja on itse valinnut
 • konkreettisia korjaus- ja parannusehdotuksia.

Kommentit voivat keskittyä esimerkiksi joihinkin seuraavista:

 • otsikointi ja aloitus
 • sisällön jäsennys ja rajaus
 • silmäiltävyys
 • luettavuus
 • oikeakielisyys
 • sävy
 • myyvyys/vaikuttavuus.

Kirjoittaja saa kommentit noin viikon kuluessa tekstinäytteen toimittamisesta.

Hintaan vaikuttaa arvioitavan tekstin määrä. Näyte voi koostua myös useasta eri tekstistä. Hintaan ei sisälly tekstin kattavaa editointia eikä tarkkaa kielenkorjailua.

Kirjalliset kommentit saa koulutuksen lisäpalveluna tai erillisenä palveluna sovitun kokoiselle ryhmälle.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Jos etsit kirjoitusoppia vain itsellesi, voit tilata yksilöllisen, kirjallisen tekstipalautteen suoraan verkkokaupasta.

OhjausJos kirjoittaja tahtoo keskustella teksteistään, ohjaus on kirjallisia kommentteja parempi vaihtoehto.

Koulutusryhmille kannattaa tarjota kumpaakin; jokainen saa sitten valita itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Ohjaustuokion aiheena voivat olla

 • yksittäiset tekstit – valmiit tai vasta suunnitteilla olevat
 • kirjoitustyön tai sisällöntuotannan kysymykset yleisemmin.

Kirjoittaja tai palvelun tilaaja määrittelee ennalta ohjauksen tavoitteet lomakkeen avulla. Myös tekstejä voi lähettää etukäteen tutustuttavaksi.

Ohjaus lyhyesti

 • Kesto: 1/2–2 tuntia
 • Osallistujamäärä: 1/sessio (1–3, jos henkilöt työstävät yhteistä tekstiä)
 • Toteutus: verkossa tai puhelimessa, erikseen sovittaessa myös kasvokkain

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Jos etsit kirjoitusoppia vain itsellesi, voit tilata oman ohjaustunnin suoraan verkkokaupasta.

Yksilövalmennus kirjoittajalleYksilövalmennus on vaikuttavuudeltaan yleensä omaa luokkaansa kuin mikään muu kirjoituskoulutus. Hintakin voi yllättää – edullisuudellaan. 

Kirjoittajan aikaa ei kulu "turhiin" koulutustunteihin, koska sisältö on räätälöity juuri hänelle.

Yksilövalmennus sopii erityisesti kahteen tilanteeseen:

 • Yritys tai yhteisö tahtoo kehittää systemaattisesti ja voimakkaasti keskeisimpien kirjoittajiensa valmiuksia.
 • Kirjoittaja itse päättää parantaa kilpailukykyään ja nostaa osaamisensa uudelle tasolle.

Yksilövalmennus lyhyesti

 • Lähtökohtana on aina huolellinen ennakkokartoitus.
 • Tavallisin oppimismuoto on ohjaus verkossa.
 • Valmennusohjelmaan voi sisältyä myös esimerkiksi kirjallinen tekstipalaute, verkkokurssi tai räätälöidyn aineistopaketti.

Tutustu tarkemmin yksilövalmennuksen mahvollisuuksiin.

Jos etsit kirjoitusoppia vain itsellesi, voit tilata yksilöllisen valmennusohjelman palveluja suoraan verkkokaupasta.

Voit etsi kirjoituskoulutusta tai -valmennusta myös sen mukaan, mistä tekstilajista tai kirjoitustyön muodosta on kyse.

Jos etsit kirjoitusoppia vain itsellesi, kysy yksilövalmennusta.

Hyvä kirjoituskoulutus ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit

Kaikki eivät kehity paremmiksi kirjoittajiksi samalla tavalla. Valmiutta voi ja kannattaa parantaa monin eri tavoin.

Perinteinen lähikoulutus hyvin suunniteltuna ja toteutettuna on edelleen toimiva ratkaisu. Vielä tehokkaamman siitä saa, kun rinnalla on tarjolla muita oppimismuotoja:

 • Tarjoa saman oppisisältö eri muodoissa, esimerkiksi lähiopetuksena ja verkkokurssina.
 • Tee oppimisesta yhä yksilöllisempää esimerkiksi tekstipalautteiden tai ohjaustuokioiden avulla.

Virikkeitä ja välineitä lukija-ajatteluun

Ajattelu ratkaisee tekstin laadun ja kirjoitustyön tehon. Koulutuksen tärkein tehtävä ei ole osoitella sormella tekstien virheitä vaan antaa virikkeitä uusiin ajatuksiin.

Lukija-ajattelu on ratkaisevan tärkeä osa kirjoittajan osaamista. Laadukas kirjoituskoulutus auttaa osallistujia säätämään tekstiensä keskeisiä piirteitä kunkin kohderyhmän mukaan.

Kysy lisää

Kattavan tarjouspyynnön laadit helpoimmin lomakkeella.

Voit kuvata koulutustarpeen tai kysyä lisää myös sähköpostitse:

 • kirjoituskoulu(at)alasilta.fi