Kirjoituskoulutus pienelle ryhmälle tai isolle joukolle

KirjoituskoulutusLuento, tekstipaja vai yksilöllinen sparraus?

Kirjoituskoulutus vaatii onnistuakseen selkeän tavoitteen, rajatun sisällön ja oikein valitun toteutustavan.

Koulutuksen huolellisessa suunnittelussa auttavat

 • kirjoitusvalmiuksien kartoitus verkossa olevien ohjeiden ja lomakkeiden avulla
 • tekstien laatuselvitys
 • kirjoittajien haastattelut.

Tärkeintä oppimateriaalia ovat organisaation omasta viestinnästä poimitut tekstiesimerkit.

Valitse sopiva kirjoituskoulutus

Tutustu vaihtoehtoisiin tapoihin kehittää tekstien laatua ja kirjoittajien osaamista. Katso alla esiteltäviä oppimismuotoja.

Pyydä tarjous tai lisätietoa lomakkeella. Tai lähetä sähköpostia:

 • kirjoituskoulu(at)alasilta.fi

Tekstipaja – vaikuttava valmennus pienelle ryhmälle

Tekstipajassa keskitymme osallistujien omiin kirjoitustehtäviin.

Valmennus voi käsitellä

 • yhtä tekstilajia – esimerkiksi uutisia, ohjeita, blogipostauksia tai asiakaspalvelun vastauksia
 • eri tekstilajeille yhteisiä kysymyksiä kuten otsikointia, sävyä, luettavuutta, silmäiltävyyttä tai sisällön rajausta.

Osallistujat saavat palautetta teksteistään sekä kouluttajalta että toisiltaan. Yhdessä arvioimme ja muokkaamme aiemmin tehtyjä tekstejä tai suunnittelemme ja luonnostelemme uusia.

Jo parissa tunnissa uudet tekstit hahmottuvat tai aiemmin kirjoitetut hioutuvat. Varsinaista kirjoittamistakin pajassa voi tehdä, jos aikaa varataan riittävästi.

Tekstipaja lyhyesti

 • Kesto: parista tunnista päivään; tehokkain on parin tekstipajan sarja
 • Ryhmäkoko: parhaimmillaan alla 10
 • Aiheet: ryhmälle yhteiset tekstilajit, kirjoittamisen muodot tai menetelmät
 • Erityistä: ytimenä osallistujien omat kirjoitustehtävät
 • Lisäpalvelu: kirjalliset palautteet osallistujien teksteistä

Luento taiten toteutettuna tehokas isolle joukolle

Luentojen huono maine johtuu pääosin siitä, että luennot ovat niin huonoja. Ison joukon luentopainotteinen toteutus on tehokas kirjoituskoulutus, kunhan se valmistellaan huolella.

Onnistumista varmistavat

 • tarkka fokusointi
 • organisaation omasta viestinnästä poimitut tekstiesimerkit
 • vuorovaikutus ja osallistavat osuudet
 • kannustava ja innostava ilmapiiri.

Tehotunti kestää vain 60 minuuttia ja keskittyy yhteen rajattuun aiheeseen. Osallistujia saa tulla niin paljon kuin sali vetää.

Kirjoituskoulun luennoissa opit on jalostettu muotoon, jossa ne on helppo viedä saman tien käytäntöön.

Luennot lyhyesti

 • Kesto: 60 minuuttia / teema
 • Osallistujamäärä: ei rajoituksia
 • Aiheet: rajattuja näkökulmia työelämän teksteihin ja kirjoitustyöhön
 • Erityistä: ytimenä aina vähintään yksi konkreettinen, mieleen painuva menetelmä tekstin tai kirjoitustyön tehostamiseen
 • Lisäpalvelut: oheismateriaali omaehtoiseen opiskeluun

Kommentointi kirjalliset tekstipalautteet suoraan kirjoittajille

Kirjoittajat janoavat palautetta. Jos omassa työyhteisössäsi kukaan ei ehdi riittävästi syventyä arvioimaan tekstejä, palvelun voi myös ostaa.

Kouluttaja kommentoi kunkin kirjoittajan tekstejä kirjallisesti ja luottamuksellisesti. Kommentteihin sisältyy aina useita elementtejä:

 • yleisvaikutelma tekstinäytteestä
 • arviointi niistä näkökulmista, jotka tilaaja tai kirjoittaja itse on valinnut
 • konkreettisia korjaus- ja parannusehdotuksia
 • oheisaineistoa.

Kommentit voivat keskittyä esimerkiksi joihinkin seuraavista:

 • otsikointi ja aloitus
 • sisällön jäsennys ja rajaus
 • ulkoasun silmäiltävyys
 • kieliasun luettavuus
 • oikeakielisyys
 • sävy
 • myyvyys tai vaikuttavuus.

Kirjoittaja saa kommentit viikon kuluessa tekstinäytteen toimittamisesta tai erikseen sovitussa aikataulussa.

Jos etsit kirjoitusoppia vain itsellesi, voit tilata yksilöllisen, kirjallisen tekstipalautteen suoraan verkkokaupasta.

Ohjaus henkilökohtaista sparrausta kirjoitustyöhön

Jos kirjoittaja tahtoo keskustella teksteistään, ohjaus on kirjallisia kommentteja parempi vaihtoehto.

Koulutusryhmille kannattaa tarjota kumpaakin; jokainen saa sitten valita itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Ohjaustuokion aiheena voivat olla

 • yksittäiset tekstit – valmiit tai vasta suunnitteilla olevat
 • kirjoitustyön tai sisällöntuotannon kysymykset yleisemmin.

Kirjoittaja tai palvelun tilaaja määrittelee ennalta ohjauksen tavoitteet lomakkeen avulla. Myös tekstejä voi lähettää etukäteen tutustuttavaksi.

Ohjaus lyhyesti

 • Kesto: 1/2–2 tuntia
 • Osallistujamäärä: 1/sessio (1–3, jos henkilöt työstävät yhteistä tekstiä)
 • Toteutus: verkossa tai puhelimessa, erikseen sovittaessa myös kasvokkain

Jos etsit kirjoitusoppia vain itsellesi, voit tilata oman ohjaustunnin vaikka heti verkkokaupasta.

Yksilövalmennus usein kustannustehokkain ratkaisu

Yksilöllinen kirjoitusvalmennus on vaikuttavuudeltaan yleensä paras kirjoituskoulutus. Hintakin voi yllättää – edullisuudellaan.

Kirjoittajan aikaa ei kulu ”turhiin” koulutustunteihin, koska sisältö on räätälöity juuri hänelle.

Yksilövalmennus sopii erityisesti kahteen tilanteeseen:

 • Yritys tai yhteisö tahtoo kehittää systemaattisesti ja voimakkaasti keskeisimpien kirjoittajiensa valmiuksia.
 • Kirjoittaja itse päättää parantaa kilpailukykyään ja nostaa osaamisensa uudelle tasolle.

Yksilövalmennus lyhyesti

 • Lähtökohtana on aina huolellinen ennakkokartoitus.
 • Tavallisin oppimismuoto on ohjaus verkossa.
 • Valmennusohjelmaan voi sisältyä myös esimerkiksi kirjallinen tekstipalaute, verkkokurssi tai räätälöidyn aineistopaketti.

Tutustu tarkemmin yksilövalmennuksen mahdollisuuksiin.

Jos etsit kirjoitusoppia vain itsellesi, voit tilata yksilöllisen valmennuksen palveluja kätevästi verkkokaupasta.

Virikkeitä ja välineitä lukija-ajatteluun

Ajattelu ratkaisee tekstin laadun ja kirjoitustyön tehon. Kirjoituskoulutuksen tärkein tehtävä ei ole osoitella sormella tekstien virheitä vaan antaa virikkeitä uusiin ajatuksiin.

Lukija-ajattelu on ratkaisevan tärkeä osa kirjoittajan osaamista. Laadukas kirjoituskoulutus auttaa osallistujia säätämään tekstiensä keskeisiä piirteitä kunkin kohderyhmän mukaan.

Monia lähestymistapoja

Voit etsiä sopivaa koulutusratkaisua myös tekstilajin tai median mukaan tai vilkaista esimerkkejä kirjoituskoulutuksen toteutuksista.