Jäsennä teksti jänteväksi

Jäsennys on tekstin tukiranka. Jos perusrakenne pettää, taitavakaan sanankäyttö ei auta. Sisällön jäsennys on olennainen osa selkeää teksti-ilmaisua.

Kapaluakielellä ymmärretään usein pelkkää sanankäyttöä: mitä sanoja käytän,  millaisia lauseita niistä laitan.

Tosiasiassa kapulakielisen ilmaisun juuret ovat usein paljon syvemmällä, nimittäin jäsennyksessä, jota myös tekstin rakenteeksi kutsutaan.

Selkeyttä ajattelun voimalla

Kapulakieli ei karsiudu kielioppia pänttäämällä vaan ajattelemalla.  Sisällön jäsentely jos mikä on ajatustyötä.

Tekstin jäsentely ottaa kantaa tärkeisiin kysymyksiin:

  • Mistä asioista tekstin sisältö koostuu?
  • Mihin järjestykseen ne tulevat?
  • Miten paljon painotan sisällön eri osia?

Asioiden keskinäiden järjestys tekstissä on etenkin uutistyyppisessä tekstissä kannaotto myös niiden tärkeyteen: tärkein alkuun.

Myös määrän lukija tulkitsee helposti kannaotoksi asioiden tärkeyteen. Jos yli puolet tekstistä käsittelee yhtä ja loput viittä muuta asiaa, eniten tilaa saanut asia tuntuu ilman muuta painavimmalta.

Mikä on lukijalle tärkeää?

Kirjoitustyön valmisteluvaiheessa kannattaa paitsi jäsennellä sisältö, myös määritellä tekstin tehtävä:

  • Kenelle kirjoitat?
  • Mitä tahdot sanoa, mikä on asian ydin?
  • Miksi kirjoitat, millaisen vaikutuksen aiot saada aikaan?

Määrittely ohjaa jäsentelyä oikeille raiteille. Kun tietää, kenelle kirjoittaa ja miksi, sisällön palaset asettuvat helposti paikoilleen.

Jäsentelyn vaikein kysymys on yleensä, miten painotan eri asioita. Kun muistaa ajatella lukijaa, kysymykseen löytää helposti oikeat vastaukset.

Punaisen langan jäsennykseen saa siitä, mikä on kohderyhmälle tärkeää ja hyödyllistä.

Teknologia oman maun mukaan

Ei ole väliä, millä työkaluilla tekstin jäsentelee, kunhan sen vain tekee.

Oma muista ei aina riitä. Kynä ja paperi ovat mainioita apuvälineitä. Myös tietokoneella kirjoitetut ranskalaiset viivat sopivat oikein hyvin.

Jos jäsentelyyn kaipaa uutta innoitusta, kannattaa ottaa ainakin koekäyttöön miellekartta, mind map. Kynällä ja paperilla sellainen syntyy, mutta inspiroiva voi olla myös mind map -ohjelma.

  • Toivottavasti Jussi Luukkonen ehtii ja tahtoo kertoa meille, miten mind map -ohjelmalla syntyy kokonainen kirja.

Älä sorru ylimielisyyteen

Hyvä kirjoittaja jäsentelee tekstinsä etukäteen. Huono ei jäsentele, koska on mielestään niin hyvä, ettei hänen tarvitse.

Jäsentely on jäänyt kirjoitustyössä viime vuosina monen muun asian jalkoihin. Olemme keskittyneet tiivistämään tekstejä ja laatimaan niihin mahdollisimman napakoita aloituksia. Verkkomedian jatkuva muutos on vaatimus huomiota. Ja lisäksi kirjoittajankin elämää on hallinnun kiireen nimellä tunnettu oireyhtymä.

Kaikki selitykset ovat loppujen lopuksi pelkkää puppua.

Tekstin jäsentely kannattaa aina. Kannattamattominta on kirjoittaa huonoa tekstiä – esimerkiksi sellaista, jonka rakenne ei kestä sisällön painoa.