Innostavaa sisältöä verkkokurssille 

Oletko saanut tehtäväksi tuottaa verkkokurssin? Kirjoitatko oppisisältöjä henkilöstölle tai asiakkaille?

Verkossakin voi oppia monella tavalla. Yksi omaksuu parhaiten videoista, toinen harjoituksista ja kolmas tekstiä lukemalla.

Tekstipajassa kirjoittaja

  • oppii tuottamaan sisältöä, joka innostaa lukijan omaehtoiseen opiskeluun
  • tutustuu eri ilmaisumuotojen mahdollisuuksiin, samoin vaatimuksiin, joita verkko-oppinen asettaa teksteille.

Ryhmä voi myös suunnitella pajassa yhteisen kurssinsa sisältörakennetta.

Ytimenä osallistujien omat tekstit

Tekstipajassa keskitymme aina osallistujien omiin kirjoitustehtäviin. Voimme tarkastella ja parantaa aiemmin kirjoitettuja tekstejä tai suunnitella ja luonnostella uusia.

Kirjoittajat saavat palautetta sekä kouluttajalta että toisiltaan. Yhdessä kehitellen tekstit paranevat ja kirjoitustyö vauhdittuu.

Tekstipajassa kirjoittajat kokevat käytännössä yhteistyön voiman.

Jo parin tunnin pajassa jokainen osallistuja ehtii suunnitella tai hioa vähintään yhden tekstinsä. Varsinaista kirjoittamistakin ohjelmaan voi sisältyä, kunhan varaamme riittävästi aikaa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!